CENTRUL DE

ANTREPRENORIAT

CENTRUL DE

ANTREPRENORIAT

CENTRUL DE
ANTREPRENORIAT

Centru de Antreprenoriat este un departament din cadrul Universității de Vest ”Vasile Goldiș” din Arad (UVVG Arad), fără personalitate juridică, înființat în octombrie 2015, ce asigură sustenabilitatea activităților cu caracter antreprenorial implementate de universitate.

Dezvoltarea și promovarea parteneriatelor cu mediul de afaceri și comunitatea locală, în sensul creșterii competivității economice, susținerii și dezvoltării specializării inteligente a sectoarelor socio-economice, precum și integrării optime și la cele mai înalte standarde profesionale a tinerilor absolvenți pe piața forței de muncă din România și spațiul european – reprezintă misiunea Centrului de Antreprenoriat.

Misiunea fundamentală a departamentului este în concordanţă cu misiunea Universităţii, de a consolida schimbul de valori, prin cooperare internaţională.

SCOPUL ȘI ACTIVITATEA CENTRULUI DE ANTREPRENORIAT

Dezvoltarea activităților antreprenoriale ale UVVG Arad, prin acțiuni specifice de consultanță/asistență în afaceri, cercetare, dezvoltare și inovare, respectiv formare și perfecționare continuă a adulților în domeniul antreprenorial;

Definirea și promovarea “ofertei antreprenoriale” a UVVG Arad prin organizare de cursuri de formare profesională, realizarea de studii/cercetări, evenimente și asistență – consultanță la înființarea unor firme în care să fie implicați studenți/masteranzi etc.;

Formarea de echipe de lucru transdisciplinare pentru implementarea “ofertelor antreprenoriale” acceptate de partenerii din mediul de afaceri și societatea civilă, prestarea de servicii în domeniu către firme/organizații/instituții pe bază de contract;

Colaborarea cu instituții publice, administrații locale și județene, agenți economici, ONG-uri cu rol în implementarea politicilor socio-economice județene, regionale și realizarea în comun a unor acțiuni, conferințe, simpozioane, workshopuri și alte evenimente pe teme de antreprenoriat;

Editarea și tipărirea unor publicații, studii, analize, rapoarte de cercetare de interes general, materiale promoționale și de informare ale Centrului de Antreprenoriat.

OFERTĂ COLABORARE – PARTENERIAT – SERVICII

CENTRUL DE ANTREPRENORIAT din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prezintǎ oferta de parteneriat pe următoarele teme:

Consultanţă:

 • colaborarea în comun a activităților antreprenoriale, prin acțiuni de consultanță/asistență, cercetare, dezvoltare și inovare, respectiv formare și perfecționare continuă în domeniul antreprenorial;
 • sprijin şi suport pentru organizarea unor cursuri de formare profesională, realizarea de studii/cercetări, evenimente și asistență – consultanță în domeniul antreprenorial;
 • formarea de echipe de lucru pentru implementarea “ofertelor antreprenoriale”, prestarea de servicii în domeniu pe bază de contract;
 • colaborarea în comun a unor acțiuni, conferințe, simpozioane, workshopuri, expoziţii, demonstraţii, târguri și alte evenimente pe teme de Antreprenoriat;
 • întâlniri de afaceri (parteneriate);
 • evenimente de informare şi instruire (seminarii, cursuri, conferinţe, forumuri etc.);
 • organizarea unor activităţi de instruire practică a studenţilor înmatriculaţi la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • analize, propuneri de ȋmbunǎtǎţire în diverse domenii economice (inclusiv elemente de sustenabilitate – protecţia mediului, dezvoltarea forţei de muncă, etc.);
 • negocieri cu potenţiali parteneri;
 • mobilizarea şi participarea firmelor interesate;
 • design de produs şi servicii noi;
 • acordarea dreptului Firmei, de a instala şi expune materiale promoţionale în cadrul facultăţilor din Universitate şi pe parcursul evenimentelor publice desfăşurate de către aceste facultăţi;
 • sprijin şi suport pentru formare profesională continuă cu scopul adaptǎrii şi răspunderii constant exigenţelor dezvoltării economice;
 • ofertǎ şcolarizare: www.uvvg.ro

Evenimente:

 • sprijin şi suport comun pentru participarea la manifestări ştiințifice, sub forma unor simpozioane, conferințe, sesiuni ştiințifice, workshopuri, expoziţii, demonstraţii, târguri;
 • implementarea unor acţiuni practice;
 • prezentarea de firmǎ, servicii şi/sau produse, etc.;
 • sprijin şi suport pentru evenimente de informare şi instruire (seminarii, cursuri, conferinţe, forumuri etc.);
 • sprijin şi suport de logisticǎ necesară pentru organizarea evenimentelor de business (săli de conferinţe dotate cu echipamente de proiecţie, sonorizare, etc.)
 • evaluarea evenimentelor (chestionare de evaluare, interviuri, rapoarte, dosare de presǎ).

Cursuri şi traininguri:

 • iniţiere în Antreprenoriat;
 • iniţiere ȋn Administrarea afacerii;
 • iniţiere în Managementul financiar-contabil;
 • iniţiere ȋn Audit şi expertizǎ contabilǎ;
 • iniţiere ȋn Marketing;
 • comunicare cu clienţii (face-to-face, call center, etc.);
 • logisticǎ şi procese, afaceri moderne, logistica producţiei;
 • inovare şi creativitate – metode şi caracteristică;
 • Antreprenoriat Internaţional, în Uniunea Europeanǎ şi România.

Colaborare în procesul didactic:

 • participarea unor specialişti/practicieni din partea firmei pentru a susţine/prezenta module de curs sau aplicaţii de scurtǎ duratǎ, în cadrul diverselor specializări a facultăţilor din cadrul Universitǎţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad;
 • posibilitatea de şcolarizare a unor angajaţi al firmelor partenere;
 • şcolarizare/specializare dublă Ştiinţe Economice – Ştiinţe complementare (medicinǎ, informaticǎ, silviculturǎ, ştiinţe juridice);

Alte solicitări de colaborare din partea societăţii:

 • acordarea de asistenţă pentru inserţia profesională a absolvenţilor, interviuri şi informarea acestora cu privire la ofertele de muncă din firmǎ;
 • analiză şi identificare de proiecte de cercetare ştiinţifică fezabile, elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;
 • evenimente de informare şi instruire (seminarii, cursuri, conferinţe, forumuri, etc.);
 • diverse.

Direcții de acțiune ale Centrului de Antreprenoriat:

Creșterea notorietății Universității de Vest ”Vasile Golidș” din Arad, ca universitate comunitară și antreprenorială.

Intensificarea legăturilor cu mediul de afaceri și comunitatea locală la nivelul fiecărei facultăți în vederea obținerii de venituri din activități antreprenoriale.

Formarea de echipe transdisciplinare de specialiști din mediul de afaceri, cadre didactice, studenți și masteranzi pentru intensificarea participării Universității de Vest ”Vasile Golidș” din Arad, la soluționarea unor probleme comune ale mediului socio-economic din Vestul și Nord-Vestul României.

Beneficiarii Centrului de Antreprenoriat:

 • Mediul de afaceri;
 • Autoritățile publice locale și regionale;
 • Cadrele didactice, cercetători, studenți, masteranzi, doctoranzi și alte categorii sociale, din regiune, țară și străinătate.
DIRECTOR CENTRU DE ANTREPRENORIAT

Conf. univ.dr. Marius BOIŢĂ

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, România

Telefon: 0745.581.541
E-mail: bmarius1963@yahoo.com ; antreprenoriat@uvvg.ro
Website: www.uvvg.ro/antreprenoriat/centrul-de-antreprenoriat

Puteți urmării toate întâlinirile online accesând linkul următor: 

https://www.youtube.com/channel/UCRC6ehInoMkcJSXIEzYr6BA

Ediția I

 

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis