Biblioteca “Tudor Arghezi”

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
– o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane
şi euro-regionale.

Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi” a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad se constituie ca un sistem format din unitatea centrală şi 14 unităţi specializate (biblioteci de facultate, de departamente, centre de studii şi cercetare şi bibliotecile filialelor Universităţii), formează baza documentară necesară comunităţii academice prin accesul gratuit la o mare varietate de resurse informaţionale: peste 570.000 de volume (100500 de titluri), 77 de colecții de periodice de specialitate naţionale şi internaţionale, 11 baze de date:

Biblioteca “Tudor Arghezi”

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
– o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Biblioteca Universitară „Tudor Arghezi” a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad se constituie ca un sistem format din unitatea centrală şi 18 unităţi specializate (biblioteci de facultate, de departamente, centre de studii şi cercetare şi bibliotecile filialelor Universităţii), formează baza documentară necesară comunităţii academice prin accesul gratuit la o mare varietate de resurse informaţionale: peste 570.000 de volume (100500 de titluri), 77 de abonamente la periodice de specialitate naţionale şi internaţionale, 11 baze de date:

 1. Science Direct Freedom Collection Journals. ACCES
 2. Springerlink Journals.
 3. Thomson Web of Knowledge
 4. Sage Journals HSS
 5. Wiley Journals
 6. Science Direct Archives
 7. Springer Archives
 8. Thomson Web of Knowledge Archives
 9. Wiley Archives
 10. Science Direct Current Archives 2016
 11. LEGIS

 arhivă pentru lucrările de absolvire ale studenţilor, masteranzi, doctori şi arhivă pentru periodice.

 • Science Direct FreedomCollectionJournals. ACCES
 • SpringerlinkJournals.
 • Thomson Web of Knowledge
 • SageJournals HSS
 • WileyJournals
 • Science Direct Archives
 • Springer Archives
 • Thomson Web of KnowledgeArchives
 • WileyArchives
 • Science Direct CurrentArchives 2016
 • LEGIS
 • arhivă pentru lucrările de absolvire ale studenţilor, masteranzi, doctori şi arhivă pentru periodice.

Misiunea

Oferă în continuu servicii de calitate şi eficientă, dezvoltă, menţine şi oferă acces la domenii largi de resurse informaţionale în mod echilibrat, pentru atingerea excelenţei academice, analizând selecţia surselor şi resurselor informaţionale pentru o dezvoltare modernă a sistemului de învăţământ, oferă asistenţă în regăsirea informaţiei, dezvoltarea capacităţii studenţilor de a selecta, evalua şi folosi materialele bibliografice, oferă facilităţi care să permită efectiv studiul, cercetarea, prin asigurarea accesului la întregul fond documentar, servind ca un spaţiu de întâlnire şi schimb de idei între studentul nou angrenat într-un program de studiu şi cercetătorul consacrat în domeniu.

Ritmul de creştere a fondului de carte este în medie, de 3000 de volume / an (achiziţii de lucrări noi, schimb interbibliotecar şi primirea de donaţii), cu o medie de 800 de titluri.

Misiunea

Oferă în continuu servicii de calitate şi eficientă, dezvoltă, menţine şi oferă acces la domenii largi de resurse informaţionale în mod echilibrat, pentru atingerea excelenţei academice, analizând selecţia surselor şi resurselor informaţionale pentru o dezvoltare modernă a sistemului de învăţământ, oferă asistenţă în regăsirea informaţiei, dezvoltarea capacităţii studenţilor de a selecta, evalua şi folosi materialele bibliografice, oferă facilităţi care să permită efectiv studiul, cercetarea, prin asigurarea accesului la întregul fond documentar, servind ca un spaţiu de întâlnire şi schimb de idei între studentul nou angrenat într-un program de studiu şi cercetătorul consacrat în domeniu.

Ritmul de creştere a fondului de carte este în medie, de 3000 de volume / an (achiziţii de lucrări noi, schimb interbibliotecar şi primirea de donaţii), cu o medie de 800 de titluri.

Contact

Biblioteca

Adresa: Bd. Revoluţiei, nr.94, Arad,
Tel.: 0257285117
E-mail: biblioteca@uvvg.ro | bibliotecaro@yahoo.com
Program: Luni-Vineri: 09.00-20.00

PROGRAM DE FUNCŢIONARE
În perioada sesiunii de examene:

Biblioteca Centrală (Bd. Revoluției nr. 94): Luni – Vineri: 08.00 – 16.00 , Sâmbătă: 09.00 – 14.00
Biblioteca de Ştiinţe Juridice (Campusul Universitar „Vasile Goldiș”): Luni – Vineri: 08.00 – 16.00, Sâmbătă: 09.00 – 14.00
Biblioteca Medicală (Campusul Universitar „Vasile Goldiş”): Luni – Vineri: 08.00 – 16.00, Sâmbătă: 09.00 – 14.00
Sala de studiu – Campusul Universitar „Vasile Goldiş”: Luni – Duminica : 08.00 – 20.00

Contact

Biblioteca

Adresa: Bd. Revoluţiei, nr.94, Arad,
Tel.: 0257285117
E-mail: biblioteca@uvvg.ro | bibliotecaro@yahoo.com
Program: Luni-Vineri: 09.00-20.00

PROGRAM DE FUNCŢIONARE
În perioada sesiunii de examene:

Biblioteca Centrală (Bd. Revoluției nr. 94): Luni – Vineri: 08.00 – 16.00 , Sâmbătă: 09.00 – 14.00
Biblioteca de Ştiinţe Juridice (Campusul Universitar „Vasile Goldiș”): Luni – Vineri: 08.00 – 16.00, Sâmbătă: 09.00 – 14.00
Biblioteca Medicală (Campusul Universitar „Vasile Goldiş”): Luni – Vineri: 08.00 – 16.00, Sâmbătă: 09.00 – 14.00
Sala de studiu – Campusul Universitar „Vasile Goldiş”: Luni – Duminica : 08.00 – 20.00

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis