Universitatea de Vest
“Vasile Goldiș” din Arad

ESTE CENTRU DE TESTARE ACREDITAT ECDL

Universitatea de Vest
“Vasile Goldiș” din Arad

ESTE CENTRU DE TESTARE
ACREDITAT ECDL

Standardul ECDL

Consiliul European al Societăţilor Informatice Profesionale (CEPIS – Council of European Professional Informatics Societies), cea mai importantă asociaţie europeană de IT&C, a creat European Computer Driving Licence, un standard de certificare a abilităţilor de utilizare a computerului. Până în prezent, peste 15 milioane de persoane au intrat în programul de certificare ECDL/ ICDL în lume. Permisul ECDL/ ICDL este folosit şi recunoscut în peste 100 de ţări de companii de renume, în administraţie sau de instituţii de învăţământ de prestigiu. Permisul ECDL obţinut în Romania este valabil în oricare dintre aceste ţări.

Permisul ECDL / ICDL oferă deţinătorului său o bază standard de cunoştinţe IT necesară în noua societate informaţională ce se află în continuă dezvoltare.
Cu ajutorul Permisului ECDL/ ICDL vă puteţi creşte gradul de mobilitate profesională şi puteţi utiliza calculatorul în mod eficient şi productiv indiferent de vârstă, profesie sau domeniu de activitate. ECDL este menţionat ca standard de referinţă în ceea ce priveşte certificarea competenţelor şi cunoştinţelor de utilizare a calculatorului în vederea completării CV-ului Europass. Permisul ECDL / ICDL obţinut este valabil pe o perioadă nedeterminată, competenţele digitale fiind certificate pe viaţă, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susţinerii examinării.

Istoric ECDL

1995 – CEPIS Creează Conceptul ECDL
În 1995, Consiliul European al Societăţilor Informatice Profesionale (CEPIS Council of European Professional Informatics Societies) a creat un grup de lucru susţinut de Comisia Europeană prin intermediul programului de cercetare ESPRIT, care să analizeze modalităţile de dezvoltare a nivelurilor de alfabetizare digitală în Europa.
Noul program de certificare a fost lansat ca European Computer Driving Licence (ECDL) în Suedia în august 1996.
1997 – Se infiinţează ECDL Foundation
1999 – ICDL este introdus în afara Europei
2002 – Se infiinţează ECDL ROMANIA
2014 -14 milioane de Candidaţi în 150 de ţări prin intermediul a aprox. 24 000 de Centre de Testare Acreditate

Cui se adresează ECDL?

Permisul european de conducere a computerului (ECDL) a fost creat astfel încât să îi ajute pe deţinătorii acestui certificat atât în carieră, la şcoală, cât şi în viaţa de zi cu zi. Permisul ECDL reprezintă pentru deţinător o recomandare în faţa unui posibil angajator dovedind că are o calificare recunoscută, relevantă şi garantată.
Angajaţii calificaţi fac ca organizaţiile să utilizeze tehnologia mai eficient, ceea ce conduce la creşterea productivităţii şi a competitivităţii şi la siguranţa că
obiectivele operaţionale sunt atinse cu eficacitate. Elevii şi studenţii se vor bucura prin ECDL de o experienţă educaţională îmbogăţită şi vor fi mult mai bine pregătiţi pentru viaţă, muncă şi pentru studiul de mai departe.

Competenţele IT dau posibilitatea profesorilor să utilizeze tehnologia mai eficient în procesul de predare şi astfel obiectivele educaţionale sunt îndeplinite cu eficienţă, prin aceasta economisindu-se timp şi crescând productivitatea la orele de curs.
Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.
Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

Avantaje ECDL

ECDL prezintă o serie de avantaje atât pentru candidaţi, cât şi pentru angajatori şi pentru societate în general.

AVANTAJELE PROGRAMULUI ECDL PENTRU CANDIDAŢI:

• Obţinerea unei certificări recunoscute internaţional.
• Deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun sau o bursă în străinătate.
• Îmbunătăţirea perspectivelor de promovare în carieră.
• Creşte competenţa, încrederea în sine şi motivaţia.
• Scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.
• Oferă o bază pentru specializări ulterioare.
• Elevii care dețin Permisul ECDL își pot echivala proba de Competențe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.
• Cadrele didactice din învățământul preuniversitar care dețin Permisul ECDL pot beneficia de credite profesionale transferabile şi Permisul ECDL se ecunoaşte la evaluarea dosarului pentru concursuri de ocupare a posturilor didactice.

Pentru angajatori, certificatul ECDL confirmă faptul că potenţialii angajaţi au un nivel de cunoştinţe IT recunoscut, relevant şi măsurabil.
Printre avantajele aduse de programul ECDL angajatorilor amintim:

• Îmbunătăţeşte productivitatea
• Determină reducerea costurilor de suport IT
• Creşte randamentul investiţiilor hardware în tehnologie
• Stabilește un nivel la care se raportează cunoştinţele IT pentru noii angajaţi
• Ajută la formarea unui nivel ridicat de cunoştinţe IT în cadrul organizaţiei
• Ajută la motivarea salariaţilor

Programul ECDL aduce de asemenea beneficii întregii comunităţi prin creşterea nivelului de abilităţi IT al populaţiei, generând:

Atragerea
de investiţii

Crearea de noi oportunităţi de afaceri

Certificarea aceluiaşi standard de competenţă indiferent de naţionalitate, locul de rezidenţă, educaţie, vârstă sau sex.

Programul ECDL aduce de asemenea beneficii întregii comunităţi prin creşterea nivelului de abilităţi IT al populaţiei, generând:

Atragerea
de investiţii

Crearea de noi oportunităţi de afaceri

Certificarea aceluiaşi standard de competenţă indiferent de naţionalitate, locul de rezidenţă, educaţie, vârstă sau sex.

Cum obţin Permisul ECDL?

Pentru a obţine Permisul ECDL trebuie să urmăriţi câţiva paşi simpli.
1) Alegeţi Modulele şi Permisul ECDL de care aveţi nevoie.
2) Completaţi Formularul Online ECDL. (http://bd.ecdl.org.ro/ecdlvcard/formcandidatweb.aspx)
3) Validaţi Formularul Online în maxim 30 zile de la completare şi achiziţionaţi o Serie de înscriere generală unică ECDL la Centrul de Testare ECDL din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș”
4) În vederea pregătirii pentru susţinerea examenelor ECDL, puteţi folosi Manualele ECDL și/sau oferta de training a Centrului de Testare ECDL din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș”. * Acest pas este opţional.
5) Planificaţi ordinea în care doriţi să susţineţi testele aferente Modulelor ECDL alese şi programaţi examenele la Centrul de Testare Acreditat ECDL din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș”. Menţineţi legătura cu reprezentantul Centrului de Testare pe întreaga perioadă a procesului de certificare ECDL.
6) Verificaţi permanent statusul Profilului dvs. ECDL prin accesarea Contului Online ECDL.
7) După absolvirea cu succes a examenelor ECDL, solicitaţi Permisul ECDL către reprezentantul Centrului de Testare Acreditat ECDL din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș”.

• Perioada de obţinere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri pentru pregătire înainte de examene.
• Testarea ECDL este automată online, cu afişarea rezultatelor în timp real.
• Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul ECDL.
• Seria de înscriere generală unică ECDL are valabilitate nedeterminată şi este unică pentru toate tipurile de certificări ECDL.
• Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.
• Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica accesând Profilul ECDL Online al fiecărui candidat.
• Permisul ECDL poate fi permanent actualizat cu cele mai noi Module ECDL.

MODULE ȘI CERTIFICĂRI ECDL

Module ECDL

Noul ECDL a fost introdus în România începând cu 01 septembrie 2013: flexibil, actual şi pentru întreaga viaţă. Înscrierea în programul ECDL se face prin achiziţionarea unei serii de înscriere generală unică ECDL de la oricare dintre centrele de testare ECDL. Seriile de înscriere generale unice ECDL nu au o perioadă de valabilitate stabilită. Candidaţii se pot certifica oricând doresc pe modulele care le satisfac cel mai bine cerinţele individuale

Certificări ECDL

Permisul European de Conducere a Computerului (European Computer Driving Licence) – ECDL este cel mai răspândit standard internaţional de certificare a abilităţilor de utilizare a computerului.
Începând cu data de 01 septembrie 2013, în România sunt disponibile următoarele tipuri de certificări ECDL:

Înscrierea în programul ECDL se face prin achiziţionarea unei serii de înscriere generală unică ECDL de la oricare dintre centrele de testare ECDL.
În România, examenele se pot susţine în limba română, în limba engleză și în limba maghiară. Limba în care un candidat doreşte să susţină un examen trebuie menţionată reprezentantului Centrului de Testare la înscrierea la examen.

Informaţii despre Modulul ECDL 3D Printing se pot solicita direct la e-mail: ecdl@uvvg.ro.

Întrebări frecvente

Puteţi să vă înscrieţi în programul ECDL în orice moment urmând paşii de înscriere în programul de certificare ECDL aici. (Cum obţin Permisul ECDL ?)

Seria de înscriere generală unică atestă înscrierea unui candidat în programul internațional de certificare ECDL. În baza ei se eliberează Permisul ECDL.
Niciun examen nu este valid dacă persoanei care l-a susţinut nu i s-a alocat o serie de înscriere generală unică înainte de data susţinerii examenului.

Puteţi achiziţiona şi vi se poate aloca o serie de înscriere generală unică în cadrul Centrului de Testare Acreditat ECDL 06 Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad.
Un candidat nu poate să aibă alocate mai multe serii unice de înscriere ECDL, indiferent dacă susține examenele ECDL în cadrul mai multor Centre de Testare.

Seriei de înscriere nu are o perioadă de valabilitate stabilită. Candidatul căruia i s-a alocat o serie de înscriere generală unică poate să susțină oricare dintre examenele aferente modulelor ECDL oricând doreşte.

Pentru ca examenul să fie considerat promovat, trebuie să obţineţi cel puţin 75% din puncte în limita de timp alocată fiecărui tip de examen ECDL.
În România, examenele se pot susţine în limba română, în limba engleză și în limba maghiară. Limba în care un candidat doreşte să susţină un examen trebuie menţionată reprezentantului Centrului de Testare la înscrierea la examen.

Candidaţii nu trebuie neapărat să urmeze cursuri de instruire anterior susținerii examenelor ECDL. Dacă ei consideră că posedă cunostințele, abilităţile şi experienţa IT necesare, pot achiziționa o serie de înscriere generală unică şi se pot înscrie pentru a susţine examenele. În general, oamenii au niveluri diferite de cunoştinţe şi experienţă şi mulţi vor dori să urmeze cursuri pentru modulele pentru care experienţa lor este inadecvată.

Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.
Examenele se pot susține la Centrul de Testare Acreditat ECDL 06 Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad.

Preţurile practicate variază în funcţie de modulele si permisul ECDL ales. Informații suplimentare la ecdl@uvvg.ro.

Detaliile despre permisele ECDL obtinute se gasesc in Contul ECDL Online al fiecarui candidat.
Datele de autentificare în cont sunt confidenţiale şi sunt trimise candidatului pe e-mail la înscriere sau pot fi solicitate de catre candidat la office@ecdl.ro.

Indiferent de tipul de certificare obținut, Permisul ECDL nu are o perioadă de valabilitate stabilită.

În momentul înscrierii în procesul de certificare ECDL în cadrul Centrul de Testare Acreditat ECDL 06 Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, fiecare candidat primește un nume de utilizator și o parolă pentru accesarea propriului Profil ECDL Online. Aici, candidatul poate să vizualizeze toate datele ce țin de procesul de certificare: seria de înscriere generală unică alocată, examenele susținute și rezultatele obținute, seriile de Permise ECDL obținute, etc.

CONTACT

Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad

Centru de Testare Acreditat ECDL

Adresa: str. Liviu Rebreanu, nr. 86, Arad
Mobil: 0790 010 117
Email: ecdl@uvvg.ro

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis