FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

LIMBI MODERNE APLICATE

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, 310414

LIMBA DE PREDARE:

ENGLEZĂ / FRANCEZĂ / GERMANĂ

DOMENIUL DE STUDII

LIMBI MODERNE APLICATE

LIMBI MODERNE APLICATE

Programul de studii universitare Limbi moderne aplicate (engleza / franceza / germana) oferă o largă deschidere pe piaţa muncii: în servicii de relaţii cu publicul şi servicii internaţionale ale intreprinderilor, băncilor, instituţiilor publice, organizaţiilor guvernamentale şi non guvernamentale și ale organismelor europene, birouri de traducători, în domeniile turismului, publicității, comunicării etc. Parcurgerea în regim facultativ  a modulului psiho-pedagogic oferă posibilitatea de a opta pentru cariera didactică.

Cu specializarea Limbi Moderne Aplicate ai posibilitatea de pregătire pentru inserţia pe piaţa muncii prin efecturea de stagii profesionale în întreprinderi şi instituţii publice. Bursele de studii şi stagiile practice în străinătate oferă pregătirea necesară pentru adaptarea cerinţelor de formare profesională şi interculturală din spaţiul european.

Absolvenții vor dobândi calificarea pentru ocuparea unor locuri de muncă, precum:Documentarist(243203);  Interpret(244402);Traducător(244406); Mediator(244702); Corector(245103); Tehnoredactor(245121); Asistent de cercetare în lingvistică(258402), Organizator  protocol(241909);  Organizator  târguri  şi  expoziţii(241911);

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Limbi moderne aplicate 2016-2019

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Limbi moderne aplicate 2017-2020

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Limbi moderne aplicate 2018-2021

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Limbi moderne aplicate 2019-2022

VEZI PDF

Plan învăţământ specializarea Limbi moderne aplicate 2020-2023

COMPETENȚE

  • CComunicare efectivă în cel puţin două limbi moderne de circulaţie (limba B şi limba C), într-un cadru larg de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere (Nivel de competenţă B2/C1 în ambele limbi – vezi CECRL).
  • CAplicarea adecvată a tehnicilor de traducere şi mediere lingvistică şi culturală scrisă şi orală din limba B sau C în limba A şi retur în domenii de interes larg şi semispecializate şi exerciţiul adecvat al tuturor profesiilor traducerii.
  • CAplicarea adecvată a tehnicilor generale de documentare, căutare, clasificare şi stocare a informaţiei, folosirea programelor informatice (dicţionare electronice, baze de date), stăpânirea bazelor tehnoredactării şi corecturii de texte, folosirea programelor de tehnoredactare şi a tehnicilor de arhivare a documentelor în exerciţiul larg al profesiilor traducerii, ale documentării şi ale secretariatului de nivel înalt care solicită abilităţi de asistent manager plurilingv.
  • COrganizarea şi managementul evenimentelor profesionale, ştiinţifice şi culturale care solicită abilităţi generale şi de PR în comunicarea profesională şi instituţională în limbile A, B si C (prezentarea firmei şi a produselor/serviciilor acesteia, protocol, târguri şi expoziţii).
  • C5 Relaţionarea în contexte instituţionale diverse (instituţie, întreprindere economică, ONG) şi utilizarea unor cunoştinţe tematice şi plurilingve generale şi semispecializate în domeniile profesionale de aplicaţie ale specializării.

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis