FACULTATEA DE

MEDICINĂ

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

MEDICINĂ ÎN LB. ROMÂNĂ

DURATA

6 ANI

NR. CREDITE

360

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

SĂNĂTATE

MEDICINĂ GENERALĂ

Prima generaţie de studenţi medicinişti a început studiile în anul universitar 1992 – 1993, iar primele promoţii de absolvenţi au promovat examenul de licenţă în proporţie de 100% (absolvenţii primelor trei promoţii, respectiv 1998, 1999, 2000 au obţinut titlul de Doctor Medic), examenul de licenţă desfășurându-se la Facultatea de Medicină din cadrul U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti.

Încă de la prima promoţie, seriozitatea procesului de învăţământ desfăşurat la tânăra facultate şi-a dovedit valoarea şi eficienţa.

Obiectivele Facultăţii de Medicină integrează cu succes noul concept al „medicinei fără graniţe”, în contextul strategiei generale de integrare a României în structurile Europene, și Euro-Atlantice – diplomele eliberate fiind recunoscute pe plan internațional, prin acreditare internațională de către agenția de evaluare externă AHPGS, recunoscută de către Guvernul României.

MISIUNE

Misiunea declarată a facultății noastre este de a:

 • forma cadre biomedicale cu competențe profesionale și transversale înalte, integrate cu succes pe piaţa naţională şi internaţională a muncii, precum și perfecționarea continuă a acestora pe tot parcursul vietii;
 • genera şi transmite cunoştinţe ştiinţifice, prin formarea de absolvenți cu o dimensiune internațională puternică în direcții de cercetare sau academice, contribuind astfel la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii universale;
 • oferii comunităţii diferite servicii sociale şi culturale;
 • presta servicii antreprenoriale solicitate de beneficiari în condiţii de calitate competitive.
VEZI PDF

Planul de învățământ a programului de studiu 2019 – 2020

COMPETENȚE

 • cunoştinţele corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează medicina şi o bună înţelegere a metodelor ştiinţifice, inclusiv a principiilor de măsurare a funcţiilor biologice, evaluarea datelor stabilite ştiinţific şi analiza lor;
 • cunoştinţele corespunzătoare despre structura, funcţiile şi comportamentul persoanelor sănătoase şi ale celor bolnave, precum şi relaţiile dintre starea de sănătate şi mediul social şi fizic al fiinţei umane;
 • cunoştinţele corespunzătoare despre disciplinele şi practicile clinice care oferă o imagine coerentă a afecţiunilor mintale şi fizice, a medicinei din perspectiva profilaxiei, diagnosticului, terapiei şi reproducerii umane;
 • experienţă clinică utilă în spitale, sub supraveghere corespunzătoare.

Competenţe profesionale:

 • C1. Identificarea stării de boală si stabilirea diagnosticului corect al afecțiunii (afecțiunilor)
 • C2. Conceperea și aplicarea unui plan terapeutic adecvat afecțiunii (afecțiunilor) identificate
 • C3Evaluarea corectă  a riscului  de îmbolnăvire sau a contextului apariției unei îmbolnăviri individuale/ colective, urmate de alegerea și aplicarea măsurilor adecvate de profilaxie
 • C4. Abordarea problemelor de sănătate/boală din perspectiva particularităților comunității, în relație directă cu condițiile sociale, economice sau/și culturale  proprii acelei colectivități
 • C5. Inițierea și derularea unei activități de cercetare științifică sau/și formativă în domeniul sau de competență
 • C6. Îndeplinirea în condiții de eficiență  și eficacitate a  sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri profesionale

Competenţe transversale:

 • CT1. Identificarea obiectivelor de realizat,  a resurselor disponibile, condițiilor  de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor  de lucru, termenelor de realizare aferente și riscurilor aferente
 • CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă  în cadrul echipei    și în relație  cu pacientul
 • CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri  Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba româna cât şi într-o limbă de circulație internațională

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis