FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

CONSILIUL FACULTATII DE ŞTIINŢE ECONOMICE, INFORMATICĂ ŞI INGINERIE

DECAN
Prof.univ.dr.

Cristian Haiduc

Conf. univ. dr

Andrei Anghelina

Conf. univ. dr

Eugen Remeș

Lect. univ. dr

Mihai Brad

Prof.univ.dr.

Florin Dumiter

Student

Matias Robert

Student

Jimon Andrei

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis