FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

CONSILIUL FACULTATII DE ŞTIINŢE ECONOMICE, INFORMATICĂ ŞI INGINERIE

DECAN
Conf.univ.dr.

Vasile Lazăr

Conf. univ. dr

Andrei Anghelina

Conf. univ. dr

Luminița Păiușan

Lect. univ. dr

Ștefania Nicoară

Prof.univ.dr.

Florin Dumiter

Student

Laura Bindea

Student

Alexandra Felecan

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis