CONSILIUL DE

ADMINISTRATIE

CONSILIUL DE

ADMINISTRATIE

Prezentare

Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Cartei Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, respectiv după propriile reglementări interne.

Consiliul de Administraţie asigură conducerea operativă a Universităţii, având competenţe decizionale exclusive privind patrimoniul Universităţii, cu toate drepturile conexe acestuia, precum şi competenţe organizatorice, de reglementare, economico-financiare, de formare şi alocare a resurselor pe priorităţi, în scopul îndeplinirii misiunii asumată de Universitate.

Consiliul de Administraţie este format din 11-15 membri, numiţi de către Fundaţia Universitară „Vasile Goldiş” din Arad, în calitate de fondator al Universităţii, în condiţiile prevăzute de art. 211 (7) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

La lucrările Consiliului de Administraţie pot participa şi alte persoane, conform prevederilor Cartei UVVG, precum şi pe bază de invitaţie adresată de preşedintele CA.

Regulamentul Consiliului de administrație

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis