MOBILITARI – DEPARTAMENTUL

RELATII
INTERNATIONALE

MOBILITARI – DEPARTAMENTUL

RELATII
INTERNATIONALE

Erasmus+

Erasmus+ este program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2020 – 2027. Erasmus+ reunește șapte programe ale UE în domeniul educației, formării, tineretului și susține, pentru  prima dată, sportul. Cele șapte programe europene de finanțare reunite sunt: Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate. Având o abordare integrată, Erasmus+ oferă mai multe posibilități de cooperare între sectoarele educației, formării, tineretului și sportului.

Pentru a-şi atinge obiectivele cat mai eficient, Erasmus+ are o structura mai flexibilă, propune condiții de participare și de finanțare mai simple față de programele precedente şi pune accent pe impact şi o abordare mai strategică şi mai integratoare.

Tipuri de burse:

Burse de studiu
Durata: minim 3 luni – maxim 12 luni

Bursele de studiu permit studenţilor din toate ciclurile de învățământ superior să urmeze cursurile unei universităţi străine din cadrul statelor participante şi partenere la Program.

Burse de practică (Plasamente studenţești)

Durata: minim 2 luni – maxim 12 luni
Plasamentul este  considerat  o  perioadă  de  practică  profesională  într-o  întreprindere  sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Coordonarea Programului ERASMUS+:

La nivel internaţional: Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură;

La nivel naţional: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;

La nivelul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad: Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale.

Bursele Fulbright

Statele Unite finanţează anual burse de studiu Fulbright pentru tinerii din străinătate, inclusiv din România, care vor să obţină o diplomă de master sau de doctor de la o universitate americană.
Programul Fulbright oferă burse de studiu în Statele Unite, în anul universitar viitor, pentru cei ce doresc să urmeze un master sau pentru cei care doresc să obţină diplomă de doctor de la o universitate americană, în mai toate domeniile, inclusiv arte, cu excepţia medicinei.

Aceste burse de studii sunt acordate studenţilor din Africa, Estul Asiei şi Pacific, Europa şi Eurasia, din Orientul Mijllociu şi Africa de Nord, restul Americii şi din Sudul şi Centrul Asiei.
Fulbright suportă cheltuielile pe durata anilor de studiu. Bursele acoperă, în general, taxele de şcolarizare, cărţile, bilete de călătorie, bani de buzunar şi asigurare medicală. Programul este administrat de către Comisiile Fulbright sau de către Ambasadele Statelor Unite din ţările care sunt acceptate. Toate aplicaţiile studenţilor străini sunt evaluate de către specialiştii din aceste instituţii.

Bursele Fulbright sunt valabile pentru o varietate de discipline si domenii, inclusiv artele vizuale, ştiinţele naturii, matematica, ingineria şi tehnologia. Fulbright încurajează tinerii să nu se rezume la o singură disciplină, ci să aplice în toate domeniile.
Programul nu oferă diplome celor ce doresc să studieze medicina şi nici celor ce doresc să se specializeze pe cercetare medicală, dar sprijină sănătatea la nivel global.

Informaţii suplimentare la: http://www.fulbright.ro/

Tipurile de burse și granturi Fulbright acordate cetățenilor români pot fi găsite la adresa: http://www.fulbright.ro/fulbright-grants/for-romanian-citizens

Damaris Bangean
– Chapman University, CA, USA
VIDEO

Kelly Gunn
– Fulbright Asistent universitar pentru limba engleza

Jeremy Friedlander
– „Washington and Lee University”, Maryland, SUA
– Fulbright Asistent universitar pentru limba engleza

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis