DIRECȚIA GENERAL

ADMINISTRATIVĂ

Direcția General Administrativă

Directia General Administrativ are ca obiectiv general găsirea punctului de echilibru, a punctului în care necesitățile de funcționare curente, de dezvoltare și de modernizare a activităților specifice domeniului administrativ, didactic și cercetare sunt satisfăcute la un nivel superior posibil, precum si gestionarea şi administrarea eficientă a întregului patrimoniu al universităţii, compus din: terenuri, clădiri cu spaţii de învăţământ, spaţii de cercetare şi practică şi spaţii cu altă destinaţie.

Serviciul Administrativ din cadrul Universității de Vest Vasile Goldis din Arad are ca obiective specifice:

  • Realizarea activităților de achiziții privind obiectivelor de investiții, lucrărilor de investiții, lucrărilor de reparații/service și efectuarea dotărilor corespunzător necesităților impuse de asigurarea bunei funcționări a tuturor facultăților și departamentelor funcționale din cadrul universității;
  • Urmărirea realizării tuturor lucrărilor de reparații, modernizări, investiții în conformitate cu proiectele realizate și pe baza prevederilor bugetare aprobate de conducerea universității și/sau a instanțelor competente;
  • Asigurarea mentenanţei clădirilor ce fac parte din patrimoniul universităţii
  • Asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
  • Asigurarea reprezentării structurilor componente în relațiile cu celelalte departamente și conducerea universitâții;
  • Elaborarea și/sau avizarea de proceduri și norme de reglementare pentru activitățile din aria de cuprindere a directie;

Contact

Director general administrativ:

Bogdanescu Ioan

Direcția General Administrativă
Adresa: Arad, B-dul. Revoluţiei, nr.94-96
Tel/Fax: 0257-280338, 0257-285557
Email: administrativ@uvvg.ro

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis