FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

Centrul de Cercetări Socio-Umane

Centrul de Cercetări Socio-Umane (CSU) continuă activitatea Centrului de cercetări sociale, administrative şi de sondare a opiniei publice, înființat în anul 2000 și are ca misiune asumată dezvoltarea cercetării în domeniile umaniste şi sociale, stimularea activităţii de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare, a masteranzilor şi a doctoranzilor, precum şi diseminarea cercetării prin intermediul revistelor de specialitate şi prin activităţi de formare şi perfecţionare profesională. În acest scop, CSU îşi propune să promoveze creativitatea şi parteneriate cu universităţi şi instituţii de profil de la nivel naţional şi internaţional.

DIRECTOR CENTRU

Conf. univ. dr. BENȚE CRISTIAN
Obiective
  1. Dezvoltarea cercetării în domeniile umaniste şi sociale.
  2. Stimularea activităţii de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare și a masteranzilor.
  3. Derularea proiectelor de cercetare câștigate în domeniul științelor socio-umane.
  4. Diseminarea cercetării prin intermediul revistelor de specialitate şi prin activităţi de formare şi perfecţionare profesională.
Proiecte
Reviste

Revista Societate și Politică

Revista de Administrație publică și politici sociale

Conferințe/Evenimente

Seria de conferințe: Comunicarea interculturală-cale înspre toleranță, acceptare și securitate – 2024

Director proiect: Conf. dr. Speranța Sofia Milancovici

Centrul Municipal de Cultură Arad

Serie de workshop-uri și conferințe Arad-Paris-Port-au-Prince: Treasee francofone arădene – 2024

Director proiect: Conf. dr. Speranța Sofia Milancovici

Centrul Municipal de Cultură Arad

Publicare volum

Seria de conferințe Europa interculturală – diversitate în unitate – 2024

Director proiect: Conf. dr. Speranța Sofia Milancovici

Centrul Județean de Cultură Arad

Serie de workshop-uri și conferințe

Cultura, cale înspre toleranță, acceptare și securitate, ediția a IV-a- 2023

Director proiect: Conf. dr. Speranța Sofia Milancovici

Centrul Municipal de Cultură Arad, contract finanțare  2041 din 13.04.2023

Serie de workshop-uri și conferințe

Muzeul Memorial Vasile Goldiș, muzeu al Marii Uniri. Două decenii de existență (2003-2023) – 2023

Director proiect: Prof. univ. dr. Marius Grec

Centrul Municipal de Cultură Arad

Editare carte. Organizare conferință

GHIDUL MUZEELOR UNIVERSITĂȚII ”VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD – 2023

Director proiect: Prof. univ. dr. Marius Grec

Centrul Municipal de Cultură Arad

Editare volum

VASILE GOLDIȘ (1862-1934) – 160 DE ANI DE LA NAȘTERE – 2022

Director proiect: Prof. univ. dr. Marius Grec

Centrul Municipal de Cultură Arad

Editare volum

Conferință națională

Seria de workshop-uri: toleranță, acceptare, învățare: concepte-cheie pentru construirea unui spațiu securizant în contextul provocărilor actuale – 2021-2022

Director proiect: Conf. dr. Speranța Sofia Milancovici

Centrul Municipal de Cultură Arad, contract finanțare nr. 1470 din 12.04.2022

Organizarea unor workshop-uri și sporirea gradului de implicare a studenților și a cadrelor didactice din sfera științelor sociale și umaniste, în dezbaterile care animă comunitatea științifică internațională.

IDENTITATE ȘI ALTERITATE ÎN CULTURA ȘI SOCIETATEA EUROPEI CONTEMPORANE – PERSPECTIVE POLIMORFE – 2019-2020

Director proiect: Prof. univ. dr. Marius Grec

Centrul Județean de Cultură Arad, contract finanțare nr. 3321 din 25.07.2019

Organizarea unor workshop-uri și sporirea gradului de implicare a studenților și a cadrelor didactice din sfera științelor sociale și umaniste, în dezbaterile care animă comunitatea științifică internațională.

Tripticul Marii Uniri. Vasile Goldis si capitalele Marii Uniri: Arad, Alba Iulia, Bucuresti – 2018-2019

Director proiect: Prof. univ. dr. Marius Grec

Centrul Municipal de Cultură Arad

Editare volum bilingv

PERSPECTIVE IDENTITARE ÎN ANUL CENTENAR – 2018-2019

Director proiect: Prof. univ. dr. Marius Grec

Centrul Județean de Cultură Arad, contract finanțare nr. 4551 din 26.11.2018

Serie de workshop-uri și conferințe

Early Modern Intersections: Science, Experiments, Methodologies –  2016

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis