FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

Centrul de Cercetări Socio-Umane

Centrul de Cercetări Socio-Umane (CSU) continuă activitatea Centrului de cercetări sociale, administrative şi de sondare a opiniei publice, înființat în anul 2000 și are ca misiune asumată dezvoltarea cercetării în domeniile umaniste şi sociale, stimularea activităţii de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare, a masteranzilor şi a doctoranzilor, precum şi diseminarea cercetării prin intermediul revistelor de specialitate şi prin activităţi de formare şi perfecţionare profesională. În acest scop, CSU îşi propune să promoveze creativitatea şi parteneriate cu universităţi şi instituţii de profil de la nivel naţional şi internaţional.

Obiective
  1. Dezvoltarea cercetării în domeniile umaniste şi sociale.
  2. Stimularea activităţii de cercetare performantă a cadrelor didactice universitare și a masteranzilor.
  3. Derularea proiectelor de cercetare câștigate în domeniul științelor socio-umane.
  4. Diseminarea cercetării prin intermediul revistelor de specialitate şi prin activităţi de formare şi perfecţionare profesională.
Proiecte

Collaborative research, technological advancement and experimental philosophy in the 17th century: The Hartlib Circle and the rise of the “new science”

PN-II-RU-TE-2014-4-0694

Reviste
VEZI REVISTA

Revista Societate și Politică

VEZI REVISTA

Revista de Administrație publică și politici sociale

Conferințe/Evenimente

Early Modern Intersections: Science, Experiments, Methodologies – 18 aprilie 2016

VEZI AFIS

Web: Afiș

DIRECTOR CENTRU

Prof. univ. dr. MARȚIAN IOVAN

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis