Prezentare Etica în Cercetarea Științifică UVVG

Declarația de la Helsinki

Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei de Etică în Cercetarea Științifică a UVVG

Anexa 1 (studii clinice)

Anexa 2 (studii pe animale)

Anexa 4 (Model-Formular consimțământ informat)

Anexa 5 (Declarație de consimțământ privind utilizarea și prelucrarea datelor personale)