FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Satu Mare

LIMBA DE PREDARE:

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

PSIHOLOGIE

RELAŢII INTERNAŢIONALE ŞI STUDII EUROPENE

Specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene se înscrie în strategia de dezvoltare a Facultăţii de Ştiinţe Socio-umane, Educaţie Fizică şi Sport, corespunzând dinamicii reformei din acest domeniu, izvorâtă din preocupările întregii societăţi româneşti de a se integra în structurile instituţiilor europene şi euro-atlantice.

Prin intermediul acestei specializări se urmăreşte pregătirea de specialişti capabili să perceapă în complexitatea sa fenomenul european, care defineşte un anumit mod de a gândi, acţiona şi exista pe coordonatele globalizării şi mondializării. Încadrarea în criteriile de performanţă europene se constituie într-o preocupare generală a societăţii româneşti, din acest motiv, pregătirea de specialişti a devenit o stringentă necesitate.

Specializarea are ca scop dobândirea şi aprofundarea cunoştinţelor pluridisciplinare asigurate prin colaborarea cu alte departamente ale Universităţii.

Cunoştinţele dobândite la nivelul programului de studiu sunt necesare viitorilor specialişti în elaborarea şi implementarea strategiilor menite să accelereze procesele politice, economice şi sociale în vederea integrării depline a României în UE; a lucra în instituţiile şi organizaţiile europene la nivel naţional şi internaţional, în ONG-uri, la nivelul exigenţelor şi standardelor europene.

Plan învăţământ specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene 2016-2019

Plan învăţământ specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (Arad) 2017-2020

Plan învăţământ specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (Satu Mare) 2017-2020

Plan învăţământ specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (Arad) 2018-2021

Plan învăţământ specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (Satu Mare) 2020-2023

Plan învăţământ specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (Arad) 2021-2024

COMPETENȚE

 • Utilizarea fundamentelor teoriilor relaţiilor internaţionale în studiul proceselor europene şi internaţionale;
 • Elaborarea proiectelor europene şi internaţionale;
 • Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene;
 • Proiectarea de strategii în domeniul relaţiilor internaţionale şi afacerilor europene;
 • Asigurarea de asistenţă în domeniul negocierii internaţionale şi medierii între grupuri cu interese diverse;
 • Asigurarea asistenţei în managementul relaţiilor din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor implicate în procese europene şi internaţionale.

OCUPAŢII POSIBILE

Absolvenţii vor dobândi calificarea pentru ocuparea unor locuri de muncă,
precum:

 

 • Comentator publicist – 264201.
 • Consilier afaceri europene – 242214.
 • Editorialist – 264207.
 • Politolog – 263304.
 • Referent relaţii externe – 242215.
 • Consilier parlamentar european, Consultant proiecte europene, Consilier relaţii transnaţionale,  referent accesare fonduri structurale şi de coeziune
  europene.

Plan învăţământ specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (Satu Mare) 2021-2024

Plan învăţământ specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (Satu Mare) 2022-2025

Plan învăţământ specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene (Satu Mare) 2023-2026

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis