FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

Proiecte derulate

CNCS PD, Hartlib Circle and the Advancement of Learning: Disseminating Knowledge in the Mid-Seventeenth-Century England, principal investigator Oana Matei, mentor Dana Jalobeanu. 2011-2013

CNCSIS IDEI Casa lui Solomon, filosoful rege şi pedagogia virtuţii. Utopiile modernităţii ca proiect educaţional 2009-2011

Hartlib Circle and the Advancement of Learning

Hartlib Circle and the rise of the „new science”

The Anatomy of Vegetation: Transmutation, Vivification, Artificial Life, Palingenesis in Early Modern Natural Philosophy

Director de proiect:

conf. univ. dr.
Dana Jalobeanu

Membri in proiect din partea UVVG:

conf. dr.
Cristian Benţe

lect. dr.
Oana Matei

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis