DEPARTAMENTUL

RELATII
INTERNATIONALE

DEPARTAMENTUL

RELATII INTERNATIONALE

Membrii Departamentului
PARTENERI INTERNATIONALI
MOBILITATI
AFILIERI INTERNATIONALE
MOBILITATI ERASMUS

Despre Noi

Departamentul de Relaţii Internaţionale îşi propune dezvoltarea şi menţinerea unor relaţii parteneriale atât cu mediul academic, dar şi cu alte instituţii internaţionale. Prin diversitatea programelor de studii oferite în limbi de circulaţie internaţională, prin numărul mare de studenţi străini, prin programele de cercetare şi prin mobilităţile de cadre didactice şi studenţi, universitatea a devenit o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, naționale și internaționale.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad este afiliată la organizaţii internaţionale printre care: Asociaţia Universităţilor Europene – EUA, Magna Charta Observatory, Conferinţa Rectorilor Danubieni – DRC, Academia Europenă de Ştiinţe şi Arte din Salzburg – Austria, Alianța Internațională pentru Educație Medicală Belt & Road – BRIMEA, şi deţine vicepreşedinţia Federaţiei Europene a Şcolilor – FEDE, organism participativ la lucrările Consiliului Europei.

Misiune şi obiective

Misiunea fundamentală a Departamentului de Relaţii Internaţionale este în concordanţă cu misiunea Universităţii de întărire a participării la schimbul internaţional de valori, prin cooperare internaţională, pentru afirmarea apartenenţei la Spaţiul European al Învăţământului Superior şi la Spaţiul European al Cercetării. Departamentului de Relaţii Internaţionale îi revine misiunea de a asigura derularea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare academică ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad cu universităţi, instituţii de cercetare, instituţii culturale şi sociale din Europa şi întreaga lume.

Departamentul de Relaţii internaţionale va sprijini şi promova activităţile de, cooperare europeană şi internaţională, de acces la educaţie pe tot parcursul vieţii, participând la realizarea acestora. Obiectivul principal al departamentului de Relaţii Internaţionale este acela de a susţine strategia de internaţionalizare a Universităţii şi promovare a imaginii acesteia, ca instituţie de educaţie, ştiinţă şi cultură, atât în spaţiul european, cât şi la nivel global.

Obiectivele generale ale departamentului sunt:

 • colaborarea în elaborarea strategiei Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad în domeniul relaţiilor internaţionale;
 • intensificarea cooperărilor cu instituţii de învăţământ din străinătate prin menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu universităţile sau organizaţiile partenere şi stabilirea unor noi colaborări, atât la nivel european, cât şi internaţional;
 • creşterea vizibilităţii internaţionale a UVVG prin organizarea de simpozioane, conferinţe şi şcoli de vară cu participare internaţională, editarea unor publicaţii de valoare, precum şi îmbunătăţirea site-ului departamentului care să reflecte activitate internaţională a UVVG;
 • sporirea prestigiului universităţii prin diseminarea rezultatelor obţinute de către comunitatea academică, prin partenerii internaționali, precum și la nivelul altor foruri internaționale;
 • facilitarea mobilităţilor inter-universitare în contextul în care mobilitatea cadrelor didactice, a studenţilor şi a absolvenţilor este unul dintre elementele importante ale Procesului Bologna, influenţând calitatea învăţământului superior şi a cercetării, la standarde europene;
 • dezvoltarea de programe de studiu  în comun între UVVG şi universităţi europene sau din  întreaga lume (joint degrees);
 • invitarea de specialişti din alte ţări în calitate de visiting profesor;
 • participarea unui număr cât mai mare de cadre didactice la conferinţe internaţionale de renume în calitate de keynote speaker;
 • participarea la programe europene şi internaţionale finanţate de Uniunea Europeană sau alte organisme internaționale;
 • afilierea Universităţii la noi organisme internaţionale, atât academice, cât şi profesionale;
 • dezvoltarea activităţii Departamentului FEDE prin implementarea unor noi cursuri;
 • dezvoltarea reţelei de centre culturale internaţionale ale Universităţii;
 • dezvoltarea laturii multiculturale a universităţii prin organizarea de manifestări cultural-educative;
 • atragerea unui număr cât mai mare de studenţi străini pentru programele de studiu organizate de  facultăţile universităţii.

Regulament

Vezi PDF

Membri departamentului

Conf.univ.dr. Antoanela Naaji

Director Departament
E-mail: anaaji@uvvg.ro
Telefon/Fax: (004) 0257-285 813
Curriculum Vitae

Dariana Morena Savici
Referent Relatii Internationale / Coordonator Institutional Erasmus

E-mail: relint@uvvg.ro
Telefon/Fax: (004) 0257-285 813
Curriculum Vitae

Responsabili facultăţi

Facultatea de Ştiinţe Juridice

Conf. dr. Daniel Berlinger

Responsabil R.I.
E-mail: berlingherdaniel@yahoo.com
Telefon: (004) 0257-210 171
Curriculum Vitae

Conf.dr. Daniela Creţ

Responsabil Erasmus
E-mail: danielacret@yahoo.com
Telefon: (004) 0257-210 171
Curriculum Vitae

Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie

Prof.dr. Cristian Haiduc

Responsabil R.I.
E-mail: c_haiduc@uvvg.ro
Telefon: (004) 0257-213 066

Conf.univ.dr. Antoanela Naaji

Responsabil Erasmus
E-mail: anaaji@uvvg.ro
Telefon/Fax: (004) 0257-285 813
Curriculum Vitae

Facultatea de Medicina

Conf.dr. Casiana Boru

Responsabil R.I.
E-mail: –
Telefon: (004) 0257-212 204

Ş.l. dr. Cecilia Avram

Responsabil Erasmus
E-mail: avramcici02@yahoo.com
Telefon: (004) 0257-212 204
Curriculum Vitae

Facultatea de Medicină Dentară

Conf.dr. Ioana Lile

Responsabil R.I.
E-mail: –
Telefon: (004) 0257-212 204

Asist.drd. Diana Marian

Responsabil Erasmus
E-mail: dr.diana.marian@gmail.com
Telefon: (004) 0257-212 204
Curriculum Vitae

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane şi Educaţie Fizică şi Sport

Conf.dr. Speranţa Milancovici

Responsabil R.I.; Responsabil Erasmus
E-mail: smilancovici@uvvg.ro
Telefon: (004) 0257-282 324
Curriculum Vitae

Facultatea de Farmacie

Conf.dr. Daniel Raducan

Responsabil R.I.

S.l. Adriana Daraban

Responsabil Erasmus

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis