FACULTATEA DE

ȘTIINȚE JURIDICE

CONSILIUL FACULTĂȚII DE STIINTE JURIDICE

DECAN
Crof. univ. dr.

REMUS DANIEL
BERLINGHER

Conf. univ. dr.
Daniela CREȚ

Conf. univ. dr.
Marius NECULCEA

Lector univ. dr.
Anca MOROȘTEȘ

Lector univ. dr.
Anda IENEI NEDELCU

Student
Țica Geo

Student
Fluțar Bogdan

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis