ERASMUS +

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

ERASMUS +

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Despre

ERASMUS+

Noul program Erasmus+ 2021-2027 oferă oportunități pentru perioade de studiu în străinătate, stagii, ucenicie și schimburi de personal în toate domeniile educației, formării, tineretului și sportului.

Este deschis elevilor, studenților din învățământul superior și din învățământul și formarea profesională, cursanților adulți, schimburilor de tineri, lucrătorilor de tineret și antrenorilor de sport.

 

Principalele caracteristici ale programului Erasmus+ 2021-2027 sunt:

 

Erasmus+ incluziv: oferirea de oportunități sporite persoanelor cu mai puține oportunități, inclusiv persoanelor proveniti din medii culturale, sociale și economice diverse și persoanelor care trăiesc în zone rurale și îndepărtate. Noutățile includ schimburi individuale pentru elevi și mobilitate pentru studenti si cursanții adulți. Programul va fi, de asemenea, mai internațional, pentru a coopera cu țări terțe, bazându-se pe succesele programului anterior cu schimburi și proiecte de cooperare în întreaga lume, extinzându-se acum și la sport și în sectoarele educației și formării profesionale.

Digital Erasmus+: pandemia a evidențiat necesitatea de a accelera tranziția digitală a sistemelor de educație și formare. Erasmus+ va sprijini dezvoltarea competențelor digitale, în conformitate cu Planul de acțiune pentru educația digitală. Acesta va oferi formare digitală de înaltă calitate și schimburi prin platforme precum eTwinning, portalul educației școlare și portalul european pentru tineret și va încuraja stagiile în sectorul digital. Noile formate, cum ar fi programele intensive combinate, vor permite ca mobilitatea fizică pe termen scurt în străinătate să fie completată cu învățarea online și munca în echipă. Implementarea programului va fi digitalizată și simplificată în continuare odată cu lansarea completă a cardului european de student.

 

Green Erasmus+: în conformitate cu European Green Deal, programul va oferi stimulente financiare participanților care utilizează moduri de transport durabile. De asemenea, va investi în proiecte de promovare a conștientizării problemelor de mediu și de a facilita schimburile legate de atenuarea crizei climatice.

 

Nu în ultimul rând, inițiativă DiscoverEU, parte a noului program, va oferi tinerilor de 18 ani oportunitatea de a descoperi patrimoniul cultural și diversitatea Europei.

Investind în oameni, cunoaștere și competențe, noul program va răspunde provocărilor la nivel global, va pune accent pe componenta socială și va facilita competitivitatea la nivel european.

Erasmus mobility students accepted list

Ghidul Erasmus+

Erasmus+ programme guide

Regulament Erasmus+

Erasmus Policy Statement

Ghidul Erasmus+

Erasmus+ programme guide

Erasmus charter for higher education 2021-2027

ERASMUS + INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENTS

Tipuri de burse:

Burse de studiu

Durata: minim 3 luni – maxim 12 luni

Bursele de studiu permit studenţilor din toate ciclurile de  învățământ superior să urmeze cursurile unei universităţi străine din cadrul statelor participante şi partenere la Program.

Burse de practică (Plasamente studenţești)

Durata: minim 2 luni – maxim 12 luni

Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Tipuri de burse:

Burse de studiu

Durata: minim 3 luni – maxim 12 luni

Bursele de studiu permit studenţilor din toate ciclurile de  învățământ superior să urmeze cursurile unei universităţi străine din cadrul statelor participante şi partenere la Program.

Burse de practică (Plasamente studenţești)

Durata: minim 2 luni – maxim 12 luni

Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Coordonarea Programului
ERASMUS+:

  • La nivel internaţionalAgenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură;
  • La nivel naţional: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;
  • La nivelul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad: Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale.

Contact:

Erasmus+

Telefon: +40790010114

Fax : 0257-285813

Email : erasmus@uvvg.ro

Fullbright

Platforma Student Erasmus UVVG

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis