ERASMUS +

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

ERASMUS +

Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad – o cetate a ştiinţei şi culturii arădene, transilvane şi euro-regionale.

Despre

ERASMUS+

Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014 – 2020. Erasmus+ reunește șapte programe ale UE în domeniul educației, formării, tineretului și susține, pentru prima dată, sportul. Cele șapte programe europene de finanțare reunite sunt:

Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Tineret în Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink și programul de cooperare cu țările industrializate. Având o abordare integrată, Erasmus+ oferă mai multe posibilități de cooperare între sectoarele educației, formării, tineretului și sportului.

Pentru a-şi atinge obiectivele cat mai eficient, Erasmus+ are o structura mai flexibilă, propune condiții de participare și de finanțare mai simple față de programele precedente şi pune accent pe impact şi o abordare mai strategică şi mai integratoare.

VEZI PDF

Ghidul Erasmus+

VEZI PDF

Erasmus+ programme guide

VEZI PDF

Erasmus+ Agreements student mobilities

VEZI PDF

Regulament Erasmus+

VEZI PDF

Erasmus charter for higher education 2021-2027

VEZI PDF

Cerere aprobare bursa de studiu Erasmus

VEZI PDF

Erasmus Incoming Guide

VEZI PDF

Charta Erasmus UVVG

VEZI PDF

Apel național 2019

Tipuri de burse:

Burse de studiu

Durata: minim 3 luni – maxim 12 luni

Bursele de studiu permit studenţilor din toate ciclurile de  învățământ superior să urmeze cursurile unei universităţi străine din cadrul statelor participante şi partenere la Program.

Burse de practică (Plasamente studenţești)

Durata: minim 2 luni – maxim 12 luni

Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Tipuri de burse:

Burse de studiu

Durata: minim 3 luni – maxim 12 luni

Bursele de studiu permit studenţilor din toate ciclurile de  învățământ superior să urmeze cursurile unei universităţi străine din cadrul statelor participante şi partenere la Program.

Burse de practică (Plasamente studenţești)

Durata: minim 2 luni – maxim 12 luni

Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Coordonarea Programului
ERASMUS+:

  • La nivel internaţionalAgenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură;
  • La nivel naţional: Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale;
  • La nivelul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad: Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale.

Contact:

Erasmus+

Telefon/Fax : 0257-285813
Email : erasmus@uvvg.ro

Fullbright

Fullbright

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis