FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad, Satu Mare, Baia Mare, Zalău

LIMBA DE PREDARE:

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Misiunea programului de studiu – Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar– este profesionalizarea in domeniul ştiinţelor educaţiei prin dezvoltarea unui sistem funcţional de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi specifice domeniului şi specializării, precum şi dezvoltarea unui sistem de atitudini care să permită adaptarea continuă, oportună şi eficientă la schimbările aferente învăţământului preuniversitar şi universitar.

Misiunea de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică asumată se referă la: formarea de specialişti în domeniul educaţiei, competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii; perfecţionarea procesului instructiv – educativ în acord cu cele mai noi şi mai performante achiziţii ale cunoaşterii ştiinţifice din domeniile specializării şi  ştiinţelor educaţiei; realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul profesional; extinderea sistemului conceptual fundamental din management si aplicarea lui la specificul managementului şcolar pentru realizarea unei viziuni holistice si flexibile asupra actului educaţional instituţionalizat; profesionalizarea managerilor şcolari capabili sa proiecteze, organizeze, să conducă şi să evalueze instituţiile şcolare.

Orar consultații, programul de studii Pedagogia învățământului primar și preșcolar

COMPETENȚE

 • Proiectarea unor programe de instruire sau educaţionale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire;
 • Realizarea activităţilor specifice procesului instructiv-educativ în învăţământul preşcolar şi primar ;
 • Evaluarea proceselor de învăţare,a rezultatelor şi a progresului înregistrat de preşcolari/şcolarii mici;
 • Consilierea, orientarea şi asistarea psiho-pedagogică a diverselor categorii de grupuri educaţionale;
 • Autoevaluarea şi ameliorarea continuă a practicilor profesionale şi a evoluţiei în carieră.

OCUPAŢII POSIBILE

 • Profesor în învăţământul primar;
 • Profesor în învăţământul preşcolar;
 • Consilier în învăţământ;
 • Expert învăţământ;
 • Consilier şcolar;
 • Referent de specialitate învăţământ;
 • Mentor.

FISE DISCIPLINE

Fise Discipline An 1

Fise Discipline An 2

Fise Discipline An 3

PLANURI ARAD

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Arad) 2023-2026

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Arad) 2022-2025

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Arad) 2021-2024

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Arad 2018-2021

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Arad) 2017-2020

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 2016-2019

PLANURI BAIA MARE

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Baia Mare) 2023-2026

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Baia Mare) 2022-2025

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Baia Mare) 2021-2024

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Baia Mare 2018-2021

PLANURI SATU MARE

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Satu Mare) 2023-2026

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Satu Mare) 2022-2025

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Satu Mare) 2021-2024

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Satu Mare 2018-2021

PLANURI ZALAU

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Zalău) 2023-2026

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Zalău) 2022-2025

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (Zalău) 2021-2024

Plan învăţământ specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Zalau 2018-2021

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis