Departamentul

I.T.

Despre departament

Departamentul IT urmăreşte asigurarea cât mai extinsă, accesibilă şi eficientă a facilităţilor şi serviciilor ICT pentru toţi utilizatorii din cadrul UVVG (studenţi, cadre didactice, personal administrativ, management academic şi administrativ) în vederea asistării electronice a activităţii acestora în cadrul universitatii şi în acord cu obiectivele fiecărei categorii de utilizatori. De asemenea departamentul IT urmareste asigurarea funcționalității sistemelor software existente și construirea unei arhitecturi coerente menite să dezvolte un ecosistem digital performant, modular și complex la nivelul UVVG.

Obiectivele departamentului

Departamentul IT din cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiș” din Arad are ca obiective:

• Implementarea strategiei de dezvoltare permanentă, coerentă şi unitară a infrastructurii pentru tehnologiile informaţionale şi de comunicaţii al Universităţii de Vest Vasile Goldis din Arad , care să susţină performanţa şi excelenţa în activitatea academică şi de cercetare din universitate;
• Implementarea unui sistem informatic integrat de gestionare a procesului educaţional, vizând automatizarea proceselor de prelucrare a informaţiilor specifice din facultăţile şi departamentele UVVG;
• Asigurarea unor comunicaţii performante printr-un acces fiabil la serviciile Internet pentru toate cadrele didactice, studenţii şi personalului UVVG şi o continuă modernizare a facilităţilor Internet şi Intranet oferite de reţeaua de comunicaţii digitale a
• Oferirea de facilităţi ICT (tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor) performante pentru studenţii, cadrele didactice şi angajaţii UVVG referitoare la accesul, prelucrarea şi comunicarea informaţiilor relevante pentru fiecare categorie de utilizatori din UVVG;
• Oferirea de servicii electronice accesibile şi eficiente de informare a comunităţii publice, asupra programelor academice şi a facilităţilor educaţionale ale UVVG.
• Dezvoltarea și implementarea strategiei de transformare digitală a UVVG, asigurând coerența resurselor electronice, platformelor, aplicațiilor și tehnologiilor informaționale din Universitatea de Vest din Timișoara, care să susțină performanța și excelența în activitatea academică și de cercetare din universitate;
• Optimizarea și actualizarea coerentă a fluxurilor de lucru pentru a asigura în mod constant instrumente software la zi și funcționale pentru comunitatea academică;
• Coordonarea preluării de date și completarea raportărilor periodice gestionate la nivel central cum ar fi datele raportate în ANS, PCUe, date solicitate de MEC, INS precum și alte autorități, cu sprijinul departamentelor de resort din UVVG;
• Gestionarea sistemelor informatice și electronice ale UVVG (UMS, platforma admitere, platforma de cursuri online, platforma de examene online, orare online, alte proiecte relevante la nivelul UVVG);
• Dezvoltarea și gestionarea unor sisteme de automatizare specifice activităților universității în strânsă colaborare cu departamentele de resort;
• Gestionarea sistemelor și platformelor accesibile prin interfață tip browser web sau aplicație dedicată la nivelul UVVG;
• Suport pentru funcționalitatea tehnologiilor ICT implementate în UVVG, utilizate de studenți, cadrele didactice, personalul administrativ şi conducerea UVVG;

Contact

Adresa: Campus universitar Vasile Goldis, str. Liviu Rebreanu, nr 96. Birou 9.1
Tel/Fax: 0257285110
Email: suport@uvvg.ro

Echipa

Director IT

Inginer de sistem software
Tripa Laviniu

Birou Aplicatii Informatice & Comunicatii

Asistent programator
Don Maria

Birou Infrastructura & Helpdesk

Sef birou: Inginer de sistem software
Martin Dan
Administrator de retea
Frnda Attila
Administrator de retea
Mihaescu Alin

Inginer de sistem în informatică
Kovacs Ronald

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis