FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

DEPARTAMENTUL DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI TEHNICE

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

 

 

DIRECTOR DEPARTAMENT

Lect. univ. dr.

Nicoară Ștefania

nicoara.stefania@uvvg.ro


PROGRAM AUDIENȚE

Luni orele 14:00-16:00

 

MEMBRU

Prof. univ. dr. habil

Neagu Olimpia

neagu.olimpia@uvvg.ro

 

 

MEMBRU

Conf. univ. dr.

Teodoru Mircea

teodoru.mircea@uvvg.ro

CADRE DIDACTICE TITULARE

CADRE DIDACTICE ASOCIATE

 

ORAR CONSULTATII CADRE DIDACTICE

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis