I.O.S.U.D.

Instituție Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat.

I.O.S.U.D.

Instituție Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat.

Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat (CSUD) are următoarea componență:

Director:

Prof.univ.dr. Anca Hermenean

Membrii:

Prof.univ.dr. Maria Pușchită
Prof. univ. dr. Alexandru Pop
Prof.univ.dr. Istvan Krizbai
Prof.univ.dr. Dr.H.C. Felix Unger, Academia de Ştiinţe şi Arte din Salzburg, Austria
Drd. Moldovan Silviu
Drd. Sonia Arleziana Căruntu
Membru de onoare: Prof.dr. DHC Ștefan W Hell

Vezi PDF

Regulament de organizare si desfasurare a studilor de doctorat in Universitatea de Vest “Vasile Goldis” din Arad

Vezi PDF

Regulamentul Școlii Doctorale de Medicină

Vezi PDF

Regulamentul Școlii Doctorale de Biologie

Vezi PDF

Metodologia de admitere la studii universitare de doctorat

Vezi PDF

Metodologia de finalizare a studiilor

CONCURS

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI DE DIRECTOR CSUD

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis