I.O.S.U.D.

Instituție Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat.

I.O.S.U.D.

Instituție Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat.

Director:

Prof.univ.dr. Anca Hermenean

Membrii interimari:

Prof.univ.dr.Coralia Cotoraci

Prof.univ.dr. Maria Pușchiță

⁠Prof.univ.dr. Istvan Krizbai

Prof.univ.dr. Michele D’Amico – Univ. Vanvitelli, Napoli, Italia

Studenți doctoranzi:

drd. Sandor Florin Mihai

drd. Ariana Violeta Nicoras

Raport de activitate- Instituția Organizatoare a Studiilor Universitare de Doctorat (IOSUD)-UVVG 2022-2023

Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş’’ din Arad

Regulament de organizare şi funcţionare a Şcolii Doctorale Multidiciplinare

Metodologia de finalizare a studiilor

Legea invatamantului superior 199/2023

Ordin 3020 din 8.01.2024

Alegeri la nivel IOSUD

Anunt concurs director IOSUD

Regulament privind procesul de stabilire și alegere a structurilor și funcțiile de conducere la nivelul  Universității de Vest „Vasile Goldiș’’ din Arad pentru mandatul 2024-2029 respectiv a IOSUD, Hotărârea Senatului Nr.27/16.02.2024

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis