FACULTATEA DE

ȘTIINȚE JURIDICE

NIVEL DE STUDII: MASTERAT

Instituţii de Drept Civil
și Procesual Civil

DURATA

3 SEMESTRE

NR. CREDITE

90

LOCAȚIE
Str. Liviu Rebreanu, nr. 86 Arad, 310045

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

PROGRAMUL DE STUDII

DREPT

      Programul de studii de master Instituții de Drept civil şi procesual civil, are ca misiune aprofundarea studiului instituțiilor de drept civil, drept procesual civil, dreptul familiei şi nu în ultimul rand de drept internațional privat, atât sub aspect teoretic, cât şi sub aspect practic. Cazuistica în domeniu foarte variată şi bogată, soluțiile date de instanțe deseori contradictorii din rațiuni de interpretare, reclamă cu necesitate o abordare mai aprofundată a jurisprudenței. De asemenea răspunzând acestor necesități legislația este supusă unor transformări menite sa răspundă problemelor semnalate în practica pe de o parte iar pe de altă parte celor ce apar ca efect inevitabil al aderării României la Uniunea Europeană, motiv pentru care au loc dezbateri pe marginea acestor probleme, menite să răspundă acestor exigențe. Prin domeniile abordate în cadrul acestui master se urmăreşte atât dimensiunea de cercetare ştiințifică, formarea deprinderilor teoretice de analiză a normelor de drept, cât şi o dimensiune practică-aplicativă.

Plan învățământ specializare Instituții de Drept Civil și Procesual Civil 2023-2025

Plan învățământ specializare Instituții de Drept Civil și Procesual Civil 2022-2024

Plan învățământ specializare Instituții de Drept Civil și Procesual Civil 2022-2024

Plan învățământ specializare Instituții de Drept Civil și Procesual Civil 2020-2022

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis