FACULTATEA DE

MEDICINĂ

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

MEDICINĂ ÎN LB. ENGLEZĂ

DURATA

6 ANI

NR. CREDITE

360

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86

LIMBA DE PREDARE

ROMANĂ ȘI ENGLEZĂ

DOMENIUL DE STUDII

SĂNĂTATE

MEDICINĂ GENERALĂ

Specializarea Medicină în limba engleză acreditată internațional, reprezintă o realizare importantă a Facultăţii de Medicină.  Predarea medicinei într-o limbă străină este o provocare majoră dar, în același timp, este generatoare a unei satisfacții profesionale deosebite. De asemenea, studenții străini sunt încurajați să participe la activitatea de cercetare științifică, în cadrul cercurilor de profil fiind elaborate lucrări care sunt prezentate în fiecare an la Zilele  Academice  Arădene,  la  secțiuni  speciale liniilor de predare în limbă străină. Cei  mai  valoroși studenti  sunt  cooptați  în  colectivele cercurilor studențești.

Biroul de Studenți Străini a fost înființat de către Universitate în mod special pentru a rezolva în mod operativ multiplele probleme ale acestora, privind variate aspecte administrative, didactice, sociale, culturale, sportive etc.

COMPETENȚE

 • cunoştinţele corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează medicina şi o bună înţelegere a metodelor ştiinţifice, inclusiv a principiilor de măsurare a funcţiilor biologice, evaluarea datelor stabilite ştiinţific şi analiza lor;
 • cunoştinţele corespunzătoare despre structura, funcţiile şi comportamentul persoanelor sănătoase şi ale celor bolnave, precum şi relaţiile dintre starea de sănătate şi mediul social şi fizic al fiinţei umane;
 • cunoştinţele corespunzătoare despre disciplinele şi practicile clinice care oferă o imagine coerentă a afecţiunilor mintale şi fizice, a medicinei din perspectiva profilaxiei, diagnosticului, terapiei şi reproducerii umane;
 • experienţă clinică utilă în spitale, sub supraveghere corespunzătoare.

Planul de învățământ a programului de studiu 2023 – 2029

Planul de învățământ a programului de studiu 2022 – 2023

COMPETENȚE

Competenţe profesionale:

 • C1. Identificarea stării de boală si stabilirea diagnosticului corect al afecțiunii (afecțiunilor)
 • C2. Conceperea și aplicarea unui plan terapeutic adecvat afecțiunii (afecțiunilor) identificate
 • C3Evaluarea corectă  a riscului  de îmbolnăvire sau a contextului apariției unei îmbolnăviri individuale/ colective, urmate de alegerea și aplicarea măsurilor adecvate de profilaxie
 • C4. Abordarea problemelor de sănătate/boală din perspectiva particularităților comunității, în relație directă cu condițiile sociale, economice sau/și culturale  proprii acelei colectivități
 • C5. Inițierea și derularea unei activități de cercetare științifică sau/și formativă în domeniul sau de competență
 • C6. Îndeplinirea în condiții de eficiență  și eficacitate a  sarcinilor manageriale impuse de anumite roluri profesionale

Competenţe transversale:

 • CT1. Identificarea obiectivelor de realizat,  a resurselor disponibile, condițiilor  de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor  de lucru, termenelor de realizare aferente și riscurilor aferente
 • CT2. Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă pluridisciplinară și aplicarea de tehnici de relaționare și muncă eficientă  în cadrul echipei    și în relație  cu pacientul
 • CT3. Utilizarea eficientă a surselor informaționale și a resurselor de comunicare și formare profesională asistată (portaluri  Internet, aplicații software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba româna cât si într-o limbă de circulație internațională

Planul de învățământ a programului de studiu 2021 – 2022

Planul de învățământ a programului de studiu 2019 – 2020

PLANURI DE INVATAMANT

Planul de învățământ a programului de studiu 2023 – 2029

Planul de învățământ a programului de studiu 2022 – 2023

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis