FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

PROGRAM DE STUDII:

MASTERAT

MARKETINGUL ȘI MANAGEMENTUL FIRMEI – IF

DURATA

2 ANI

NR. CREDITE

120

LOCAȚIE
Arad

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

MARKETING

MARKETINGUL ȘI MANAGEMENTUL FIRMEI

Programul de studii universitare de masterat Marketingul şi Managementul Firmei urmăreşte specializarea resurselor umane cu competenţe în domeniul marketingului şi managementului, având drept scop dezvoltarea, evaluarea şi implementarea activităţilor de marketing şi management în medii de afaceri complexe.

Programul de masterat îşi propune formarea de specialişti în gestionarea eficientă a activităţilor unei organizaţii în cadrul pieţei, prin orientare către client, către satisfacerea nevoilor şi dorinţelor acestuia.

Absolvenţii programului de studii universitare de masterat Marketingul şi Managementul Firmei vor avea capacitatea de a practica, la nivel de înaltă competenţă, activităţi specifice marketingului şi managementului, prin utilizarea cunoştinţelor dobândite în procesul formativ, experienţei în profesie, calităţilor psihologice şi trăsăturilor de personalitate.

OBIECTIVE

Obiectivele programului de studii universitare de masterat Marketingul şi Managementul Firmei vizează în principal:

 • formarea unor specialişti capabili să aplice conceptele de marketing şi management în condiţiile noii economii, să dezvolte strategii, planuri şi programe de marketing în cadrul firmei;
 • furnizarea cunoştinţelor şi exersarea deprinderilor necesare atât satisfacerii cerinţelor clienţilor potenţiali ai unei companii, cât şi dezvoltării de mijloace care să contracareze acţiunile principalilor competitori ai firmei;
 • asigurarea unor deprinderi privind proiectarea, dezvoltarea şi implementarea unor campanii de comunicare orientare către piaţa ţintă cu maxim de eficacitate;
 • formarea unui comportament de afaceri profesionist specialiştilor din domeniul marketingului şi managementului;
 • evidenţierea rolului determinant al managerilor cu competenţe în marketing, a caracteristicilor sale şi multiplelor funcţii pe care le exercită în organizaţia contemporană;
 • axarea problematicii marketingului şi managementului pe utilitatea şi oportunitatea economică, elemente specifice determinante pentru funcţionalitatea şi competitivitatea organizaţiilor.

COMPETENȚE

Competenţele generale:

 • conștientizarea rolului fundamental al activității de marketing în stabilirea politicii de management a firmei;
 • capacitatea de a elabora strategii şi programe de marketing în cadrul firmei, utilizând instrumente şi metode specifice;
 • capacitatea de evaluare şi analiză a cerinţelor restrictive pe plan internaţional în raport cu protecţia consumatorului şi a mediului;
 • abilitatea de evaluare a mediului intern şi extern al firmei într-un mediu dinamic şi în continuă schimbare, și de a sesiza și valorifica diverse oportunități existente pe piață.

Competenţele şi abilităţile specifice:

 • administrarea problematicii specifice unui departament de marketing;
 • capacitatea de analiză a contextului global al marketingului și a influenței acestuia asupra modului de gestionare a firmei;
 • găsirea şi utilizarea de metode, instrumente și tehnici noi de marketing, prin care firma să atragă și / sau să-și fidelizeze clienții;
 • elaborarea unor planuri de marketing complexe în contextul evoluțiilor dinamice ale mediului concurențial;
 • capacitatea de a deţine o viziune globală şi strategică a metodelor de management şi marketing care derivă din noua eră a Internetului, pentru a îmbunătăţi competitivitatea firmei;
 • integrarea funcțiunii de marketing în viziunea globală de management a firmei.

Plan învăţământ specializarea Marketingul și Managementul Firmei 2016-2018

Plan învăţământ specializarea Marketingul și Managementul Firmei 2017-2019

Plan învăţământ specializarea Marketingul și Managementul Firmei 2020-2022

Plan învăţământ specializarea Marketingul și Managementul Firmei 2021-2023

Plan învăţământ specializarea Marketingul și Managementul Firmei 2022-2024

Plan învăţământ specializarea Marketingul și Managementul Firmei 2023-2025

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis