FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

Dezvoltarea conținutului digital pentru platforme de e-learning

Competente obtinute:

 1. Analiza nevoilor de e-learning la nivel individual și organizațional.
 2. Elaborarea și implementarea politicilor de e-learning.
 3. Managementul programelor de educație/formare prin e-learning la nivelul unei instituții.
 4. Proiectarea și dezvoltarea conținuturilor și materialelor suport pentru sistemele de educație/formare prin e-learning.
 5. Evaluarea programelor de educație/formare prin e-learning.
 6. Integrarea TIC în procesele de formare inițială și continuă.

TAXA DE ÎNSCRIERE 2000 lei

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

Dosar plic care să conţină:

 • Cererea de înscriere
 • Contract de studii
 • Copie Diploma de bacalaureat + original pentru conformitate
 • Copie diploma licenta si supliment diploma + original pentru conformitate
 • Copie Certificat de nastere + original pentru conformitate
 • Copie buletin / carte identitate
 • Chitanță taxa de studii

CONTACT

Informații și înscrieri 0790010118, 0790010119

Email: fseii@uvvg.ro

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis