DESPRE

Universitate

Consecventă crezului său
tradițional, „Prin noi înșine!”

Prin cele şase facultăţi ale sale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă tinerilor deschişi spre formare intelectuală şi spre actul de creaţie o largă diversitate de programe de studii pentru nivelele de studii universitare de licență, masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea socială.

De asemenea, graţie performanţelor de până acum, Universitatea noastră a devenit parteneră a peste 50 de prestigioase instituţii academice din ţară şi din întreaga lume, participând activ la dezvoltarea socio-economică şi culturală a României.

Mesajul conducerii

Astăzi, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad ca instituţie academică postmodernă, de tip humboldtian, constituie un forum al ideilor libere, o comuniune de educare în spiritul adevărului, binelui, frumosului, idealurilor civice, democratice şi un reper emblematic privind modul de asigurare a calităţii.

Mesajul conducerii

Astăzi, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad ca instituţie academică postmodernă, de tip humboldtian, constituie un forum al ideilor libere, o comuniune de educare în spiritul adevărului, binelui, frumosului, idealurilor civice, democratice şi un reper emblematic privind modul de asigurare a calităţii.

MESAJUL CONDUCERII
UNIVERSITĂȚII
CADRUL
JURIDIC
MANAGEMENTUL
CALITĂȚII
RELAȚII
INTERNAȚIONALE
DOCTOR HONORIS
CAUSA
PATRIMONIU
CULTURAL
MESAJUL CONDUCERII
UNIVERSITĂȚII
CADRUL
JURIDIC
MANAGEMENTUL
CALITĂȚII
RELAȚII
INTERNAȚIONALE
DOCTOR HONORIS
CAUSA
PATRIMONIU
CULTURAL

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis