D.P.P.D.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

ANUNŢ ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI PENTRU FINALIZAREA GRADULUI DIDACTIC I ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020/2021

Depunerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I în învăţământul preuniversitar se va face în perioada 17.08.2020 – 28.08.2020 la secretariatul DPPD, B-dul. Praporgescu, nr.1-3, Arad.

Împreună cu lucrarea metodico-ştiinţifică, fiecare candidat va depune şi următoarele documente:

  1. Avizul coordonatorului;
  2. Referatul coordonatorului cu nota propusă;
  3. Declaraţia pe propria răspundere;
  4. CD- ul cu conţinutul lucrării, în forma finală (în format Word).

 

Actele de la punctele 1-3 se găsesc în format tipizat pe site-ul DPPD.

Informaţii suplimentare la tel.0257/254108, email dppd@uvvg.ro.

COLOCVIU GRADUL DIDACTIC I

seria 2018 – 2020

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis