FACULTATEA DE

FARMACIE

CONSILIUL FACULTĂȚII DE FARMACIE

CONSILIUL FACULTĂȚII DE FARMACIE

DECAN
Conf. univ. dr

SIMONA ALEXANDRINA ARDELEAN

MEMBRU
Prof. univ. dr.

OLAH NELI KINGA

MEMBRU
Conf. univ. dr

PAUL ANDREI ALBU

MEMBRU
S.L. dr.

ADRIANA MARIA DĂRĂBAN

MEMBRU

S.L. dr.

IOANA RAMONA CIOPĂNOIU

Student Farmacie

TANIA BULZAN

Student Nutriție și Dietetică

MIHAELA GOMAN

HOTARARI CONSILIUL FACULTĂȚII DE FARMACIE

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis