FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

PROGRAM DE STUDII:

LICENȚĂ

ADMINISTRAREA AFACERILOR – IF, ROU, ENG

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ ȘI ENGLEZĂ

DOMENIUL DE STUDII

ADMINISTRAREA AFACERILOR

ADMINISTRAREA AFACERILOR

Programul de licenţă Administrarea Afacerilor, din domeniul fundamental Ştiinţe economice, domeniul de  studii universitare de licenţă Administrarea Afacerilor, îşi propune să formeze specialişti de înaltă calitate capabili să analizeze şi să gândească critic aspectele din domeniul afacerilor, să soluţioneze pertinent problemele şi să elaboreze decizii eficiente pentru buna funcţionare a activităţii firmelor private şi instituţiilor din sistemul economic românesc şi cel european.

Obiectivul general al programului este acela al formării unor competenţe şi abilităţi cognitive pentru domeniul administrării afacerilor care să ofere cursanţilor posibilitatea de implicare profesionistă în analiza situaţiilor şi luarea deciziilor, atât pentru conferirea unei dezvoltări eficiente a activităţilor economice, cât şi pentru dezvoltarea unor noi afaceri şi poli de dezvoltare tehnologică şi economică.

COMPETENȚE

Competențe profesionale

 • C1. Culegere, prelucrare și analiză de informații privind interacțiunea mediu extern-întreprindere/ organizaţie
 • C2. Asistență pentru administrarea activității ansamblului întreprinderii/ organizației
 • C3. Administrarea activităţii unei subdiviziuni din structura întreprinderii/ organizaţiei
 • C4. Asistenţă în managementul resurselor umane
 • C5. Utilizarea bazelor de date specifice administrării afacerilor
 • Competenţe transversale
 • CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
 • CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
 • CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

OBIECTIVE SPECIFICE

 • să furnizeze studenţilor cunoştinţe avansate şi să creeze aptitudini specifice administrării afacerilor în context global. Aceste aptitudini se referă la:
 • să dezvolte capacitatea critică şi analitică în raport cu managementul întreprinderilor;
 • să dezvolte aptitudinile studenţilor de a dezvolta relaţii interpersonale;
 • să asiste şi să orienteze studenţii atât în a-şi dezvolta capacitatea de a studia individual, cât şi de a lucra în echipă;
 • să ofere un set de discipline care să furnizeze studenţilor cunoştinţele necesare luării unor decizii economice optime ţinând cont de ansamblul de reglementări în mediul economic;
 • să îmbunătăţească capacitatea absolvenţilor de asistare a instituţiilor locale, regionale şi naţionale în vederea identificării celor mai bune soluţii de compromis între dezvoltarea economică regională şi dezvoltarea firmelor;
 • să dezvolte proiecte, să fie implicaţi în studiu; de asemenea se doreşte încurajarea studenţilor în a se implica în proiecte de cercetare destinate studenţilor care să le ofere oportunitatea dezvoltării unei cariere în firme naţionale şi multinaţionale;
 • să realizeze o pregătire care să dea posibilitatea absolvenţilor să dezvolte, în continuare, studii masterale în domeniu.
VEZI PDF

Plan învăţământ specializare Administrarea Afacerilor 2016-2019

VEZI PDF

Plan învăţământ specializare Administrarea Afacerilor 2017-2020

VEZI PDF

Plan învățământ specializare Administrarea Afacerilor 2020-2023

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis