Cadrul Juridic

Cadrul Juridic

Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, este instituție de învățământ superior acreditată în baza Legii nr. 240/2002, ca persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, parte a sistemului național de învățământ, autonomă, atât din punct de vedere academic, cât si economico-financiar, având drept fundament proprietatea privată, garantată de Constituția României.

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad funcționează în temeiul Constituției României, a Legii educației naționale, a Hotărârilor de Guvern privind aprobarea anuală a Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior a domeniilor şi programelor de studii universitare de master acreditate precum și a legislației care guvernează învățământul superior. Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, furnizează servicii de educaţie şi de cercetare în domeniul cunoaşterii ştiinţifice, şi are drept ideal, utilizarea valorilor academice în scopul dezvoltării personale, al inserției profesionale a individului și a satisfacerii nevoii de competență a mediului socio-economic.

HG programe de studii universitare de licenta si masterat
  • HG 88/17.12.1993

Procedură privind recunoaşterea automată, de către Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate

Procedură privind recunoașterea în cadrul Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a diplomei de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținute în străinătate

Procedură privind recunoașterea automată de către Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad a calității de conducător de doctorat obținute în instituții de învățământ universitar acreditate din străinătate

Procedură privind elaborarea și eliberarea duplicatelor actelor de studii

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis