COMPLEXUL UNIVERSITAR DE STUDII

MULTICULTURALE ŞI PATRIMONIALE

COMPLEXUL UNIVERSITAR DE STUDII

MULTICULTURALE ŞI PATRIMONIALE

Complexul universitar de studii multiculturale şi patrimoniale este o structură universitară distinctă, care funcționează conform modelului european, consacrat: ”Unitate în diversitate”, fără personalitate juridică, în cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, fiind în subordinea directă a Senatului UVVG, conform Hotărârii de Senat nr. 113/14.09.2015, art. 6.

Complexul universitar de studii multiculturale și patrimoniale are ca obiect de studiu multiculturalismul, interculturalismul, valorificarea patrimoniului local, naţional şi universal precum şi coordonarea structurilor/centrelor din Universitate care au un astfel de obiect de activitate

STRUCTURILE UNIVERSITARE

COMPONENTE SUNT URMĂTOARELE

MUZEUL MEMORIAL UNIVERSITAR
“VASILE GOLDIŞ”
(DIRECTOR, MARIUS IOAN GREC)

CENTRUL DE STUDII ISTORICE
ŞI CULTURALE “VASILE GOLDIŞ”

(DIRECTOR, EUGEN GAGEA)

CENTRUL DE STUDII GERMANICE
“FRIEDRICH SCHILLER”

(DIRECTOR, RODICA BIRIŞ)

CENTRUL DE STUDII ŞI
ISTORIE LITERARĂ „IOAN SLAVICI”

(DIRECTOR, DORU SINACI)

EVENIMENTE
Director CUSMP,
Prof. univ. dr. Marius Ioan Grec

FISIERE PDF

Regulament CUSMP

Hotărârea pentru aprobare regulamentului CUSMP

FISIERE PDF

Regulament CUSMP

Hotărârea pentru aprobare regulamentului CUSMP