FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

PROGRAM DE STUDII:

MASTERAT

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI SERVICII – IF

DURATA

2 ANI

NR. CREDITE

120

LOCAȚIE
Arad și Satu Mare

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

ADMINISTRAREA AFACERILOR

ADMINISTRAREA AFACERILOR ÎN TURISM ȘI SERVICII

Programul de masterat Administrarea Afacerilor în Turism şi Servicii îşi propune asigurarea unei pregătiri ştiinţifice solide, în sensul aprofundării interdisciplinare sau transdisciplinare a acestui domeniu de studiu şi profesionalizare, în sensul dobândirii de competenţe profesionale dezvoltate în domenii atât de specializate cum sunt cele ale turismului şi serviciilor. Totodată, acest program are ca misiune specializarea absolvenţilor de învăţământ superior în domeniile turismului şi serviciilor prin însuşirea de cunoştinţe teoretice solide şi dezvoltarea de abilităţi practice şi de cercetare care să le asigure accesul ca profesionişti pe piaţa muncii, capabili să evolueze atât în context naţional cât şi internaţional. Motivaţia formării tinerilor absolvenţi în domeniul turismului şi serviciilor este generată de cerinţele companiilor româneşti şi străine care au conştientizat necesitatea angajării profesioniştilor pregătiţi pentru a înfrunta provocările pieţei europene.

OBIECTIVE

Obiectivul general al programului este acela al formării unor competenţe şi abilităţi cognitive pentru domeniul administrarea afacerilor care să ofere cursanţilor posibilitatea de implicare profesionistă în analiza situaţiilor şi luarea deciziilor, atât pentru conferirea unei dezvoltări eficiente a activităţilor economice, cât şi pentru dezvoltarea unor noi afaceri şi poli de dezvoltare tehnologică şi economică.

Obiectivele specifice ale programului masterat Administrarea Afacerilor în Turism şi Servicii:

 • dezvoltarea de competenţe necesare prestării serviciilor de consultanţă în managementul afacerilor în turism şi serviciilor;
 • dezvoltarea abilităţilor manageriale în domeniul turismului şi serviciilor;
 • actualizarea şi dezvoltarea cunoştinţelor, prin studierea problematicii relevante, de interes, pentru cei care doresc o perfecţionare în carieră în turism şi servicii, sau care doresc să înceapă o carieră în acest domeniu.

Plan învăţământ specializarea Administrarea Afacerilor în Turism și Servicii 2016-2018

Plan învăţământ specializarea Administrarea Afacerilor în Turism și Servicii 2017-2019

Plan învăţământ specializarea Administrarea Afacerilor în Turism și Servicii 2020-2021

COMPETENȚE

Competenţe generale:

 • planificarea strategică în turism şi servicii;
 • fundamentarea planului de afaceri, a strategiilor, planurilor şi programelor specifice, a procedurilor de îndeplinire, precum şi identificarea şi aplicarea măsurilor de corecţie, în scopul realizării în cele mai bune condiţii a obiectivelor previzionate;
 • identificarea implicaţiilor globale ale dezvoltării turismului şi serviciilor;
 • analiza riscului şi incertitudinii în economia turismului şi serviciilor;
 • dezvoltarea proiectelor de implementare a facilităţilor turistice,
 • capacitatea de evaluare şi analiză a cerinţelor restrictive pe plan internaţional în raport cu protecţia consumatorului şi a mediului.

Competenţe şi abilităţi specifice:

 • capacitatea de analiză a contextului global al turismului şi serviciilor şi a implicaţiilor globalizării asupra dezvoltării economice mondiale şi regionale;
 • utilizarea principalelor programe din domeniul managementului turismului şi serviciilor;
 • abilitatea de a fundamenta metode de planificare, concepere şi implementare a infrastructurii fizice care contribuie la dezvoltarea facilităţilor turistice la nivel micro şi macroeconomic;
 • abilitatea de evaluare a mediului intern şi extern al unei organizaţii într-un mediu dinamic şi în continuă schimbare;
 • capacitatea de a deţine o viziune globală şi strategică a metodelor de management şi comercializare care derivă din noua eră a Internetului, pentru a îmbunătăţi competitivitatea serviciilor şi destinaţiilor,
 • capacitatea de a concepe şi iniţia proiecte de cercetare în turism şi servicii şi de a extinde viziunea lor critică asupra metodelor de cercetare;
 • abilitatea de a analiza problemele privind optimizarea utilizării resurselor, optimizarea transporturilor, simularea şi planificarea activităţilor, organizarea producţiei, atenuarea riscului şi incertitudinii;
 • abilitatea de a elabora studii de fezabilitate, elaborarea şi conducere programelor de investiţii în condiţiile utilizării eficiente a resurselor şi protecţiei mediului înconjurător.

Plan învăţământ specializarea Administrarea Afacerilor în Turism și Servicii 2021-2023

Plan învăţământ specializarea Administrarea Afacerilor în Turism și Servicii 2022-2024

Plan învăţământ specializarea Administrarea Afacerilor în Turism și Servicii 2023-2025

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis