FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

CONDUCEREA FACULTATII DE ŞTIINŢE ECONOMICE, INFORMATICĂ ŞI INGINERIE

Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie a fost reorganizată începând cu anul universitar 2015-2016 prin asocierea Facultăţii de Ştiinţe Economice (cu o tradiţie de 30 ani) şi a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică, conform Hot. Senat UVVG. nr. 80 / 27.07.2015.

DECAN
Prof. univ. dr.

CRISTIAN HAIDUC

PRODECAN
Conf.univ.dr.

VASILE LZAR

DIRECTOR DEPARTAMENT DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI TEHNICE
Lect. univ. dr

BRAD MIHAI

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis