FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

CONDUCEREA FACULTATII DE ŞTIINŢE ECONOMICE, INFORMATICĂ ŞI INGINERIE

Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică şi Inginerie a fost reorganizată începând cu anul universitar 2015-2016 prin asocierea Facultăţii de Ştiinţe Economice (cu o tradiţie de 30 ani) şi a Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică, conform Hot. Senat UVVG. nr. 80 / 27.07.2015.

DECAN
Conf. univ. dr.

VASILE LAZĂR

lazar.vasile@uvvg.ro


PROGRAM AUDIENTA

Vineri orele 13:00-15:00

PRODECAN
Conf.univ.dr.

LUMINIȚA PĂIUȘAN

paiusan.luminita@uvvg.ro


PROGRAM AUDIENTA

Miercuri orele 10:00-12:00

DIRECTOR DE DEPARTAMENT

Lect.univ.dr

ȘTEFANIA NICOARĂ

nicoara.stefania@uvvg.ro


PROGRAM AUDIENTA

Luni orele 14:00-16:00

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis