FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

MASTERAT

MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

DURATA

2 ANI

NR. CREDITE

120

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86, 310414

LIMBA DE PREDARE:

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT

Programul de studiu are misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul

Managementului educaţiei fizice, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor. De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediile profesionale în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale.

Programul de studiu Managementul organizaţiilor şi activităţilor de sport  este structurat pe patru semestre a câte 14 săptămâni fiecare, cu un număr de 14 ore pe săptămână. Primul an de studiu conţine 9 discipline obligatorii, iar anul al doilea de studiu conţine un număr de 8 discipline obligatorii,  creditate cu un număr de 60 de credite de studiu/ an universitar transferabile în sistemul european (ECTS), astfel încât, pe totalul ciclului de învăţământ numărul creditelor de studiu transferabile este de 120, la care se adaugă 15 credite pentru susţinerea tezei de disertaţie. Planul de învăţământ este structurat astfel încât disciplinele să fie prevăzute  într-o succesiune logică, cu scopul de a contura mai riguros competenţele generale şi competenţele de specialitate în domeniul Managementul organizaţiilor şi activităţilor de sport, dar şi de a lărgi sfera de adresabilitate a programului. Structura planurilor de învăţământ pentru programul de studii masterale Managementul organizaţiilor şi activităţilor de sport este discutată în cadrul Departamentului  de  Educaţie Fizică şi Sport, care coordonează  programul de studii, pe baza principiilor agreate în cadrul consultărilor colegiale derulate la nivel naţional.

COMPETENȚE

 1. Cunoştinţe de specialitate – cerinţe privind:
  1. acumularea unei cantităţi substanţiale de cunoştinţe noi;
  2. identificarea, abordarea şi soluţionarea de probleme cognitive şi profesionale noi in domeniul managementului sportiv
  3. compararea cunoştinţelor noi cu cele tradiţionale şi capacitatea de a stabili relaţii între acestea, în vederea sesizării direcţiilor noi de creştere a cunoaşterii şi de dezvoltare a profesiei.
 2. Abilităţi cognitive specifice – cerinţe privind:
  1. explicarea, interpretarea şi analiza critică a dimensiunilor teoretice şi practice specifice managementului sportiv
  2. evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări;
  3. formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora;
  4. aplicarea creativă a metodelor de cercetare;
  5. capacitatea de a evalua probleme complexe şi de a comunica în mod asertiv rezultatele investigaţiilor proprii;
  6. conceperea şi conducerea proceselor specifice managementului sportiv şi turistic

STRUCTURA PROGRAMULUI DE STUDIU

Anul 1
 • Managementul organizatiilor şi activităţilor sportive şi turistice (1 sem)
 • Etica afacerilor în sport şi turism (1 sem)
 • Organizarea si administrarea bazelor sportive şi turistice (1 sem)
 • Marketingul organizatiilor şi activităţilor sportive şi de turism(1 sem)
 • Cercetare ştiinţifică specifică (1 sem)
 • Organizatii sportive internationale (1 sem)
 • Studii de cercetare în educaţie fizică şi sportivă (comasat 28 ore- 2 săptămâni) (1 sem)
 • Cercetare ştiinţifică specifică (1 sem)
 • Cultură organizational (1 sem)
Anul 2
 • Relatii publice in organizatii şi activităţi sportive şi turistice
 • Psihologie organizationala in sport
 • Comportament organizaţional în sport
 • Drept si legislatie
 • Managementul resurselor umane în domeniul educaţie fizică, sport şi turism
 • Stagiul de practica in domeniul logistic
 • Elaborarea lucrării de disertaţie

PLANURI DE INVATAMANT

Plan învăţământ specializarea Managementul organizaţiilor şi activităţilor de sport 2023-2025

Plan învăţământ specializarea Managementul organizaţiilor şi activităţilor de sport 2022-2024

Plan învăţământ specializarea Managementul organizaţiilor şi activităţilor de sport 2021-2023

Plan învăţământ specializarea Managementul organizaţiilor şi activităţilor de sport 2020-2022

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis