FACULTATEA DE

ȘTIINȚE JURIDICE

CONDUCEREA FACULTĂȚII DE ȘTIINTE JURIDICE

DECAN – Conf. univ. dr.

REMUS DANIEL BERLINGHER

Telefon: 0257 210 171
E-mail: daniel.berlingher@uvvg.ro

Conf. univ. dr.

DANIELA CREȚ

PRODECAN

Lector univ. dr.

ANCA MOROȘTEȘ

DIRECTOR DEPARTAMENT DREPT

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis