FACULTATEA DE

ȘTIINȚE ECONOMICE
INFORMATICĂ ȘI
INGINERIE

PROGRAM DE STUDII:

LICENȚĂ

ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR – IF

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Sebiș

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

ADMINISTRAREA AFACERILOR

ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI SERVICIILOR

Programul de licenţă Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, din domeniul fundamental Ştiinţe economice, domeniul de  studii universitare de licenţă Administrarea Afacerilor, îşi propune să formeze specialişti de înaltă calitate capabili să analizeze şi să gândească critic aspectele din domeniul afacerilor, să soluţioneze pertinent problemele şi să elaboreze decizii eficiente pentru buna funcţionare a activităţii firmelor private şi instituţiilor din sistemul economic românesc şi cel european.

Obiectivul general al programului este acela al formării unor competenţe şi abilităţi cognitive pentru domeniul Administrarea Afacerilor, specializarea Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, care să ofere cursanţilor posibilitatea de implicare profesionistă în analiza situaţiilor şi luarea deciziilor, atât pentru conferirea unei dezvoltări eficiente a activităţilor economice, cât şi pentru dezvoltarea unor noi afaceri şi poli de dezvoltare tehnologică şi economică.

COMPETENȚE

 • Competențe profesionale
 • C1. Realizarea prestațiilor în comerț, turism și servicii
 • C2. Comercializarea produselor /serviciilor
 • C3. Gestionarea relațiilor cu clienții și furnizorii
 • C4. Gestionarea și alocarea resurselor materiale și financiare
 • C5. Asigurarea calităţii prestaţiilor în comerț, turism și servicii
 • C6. Asistenţă în managementul resurselor umane
 • Competenţe transversale
 • CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor de etică profesională în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă
 • CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei
 • CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

OBIECTIVE SPECIFICE

 • să furnizeze studenţilor cunoştinţe avansate şi să creeze aptitudini specifice administrării afacerilor în context global;
 • să dezvolte capacitatea critică şi analitică în raport cu managementul întreprinderilor mixte şi multinaţionale;
 • să dezvolte aptitudinile studenţilor de a dezvolta relaţii interpersonale şi internaţionale;
 • să asiste şi să orienteze studenţii atât în a-şi dezvolta capacitatea de a studia individual, cât şi de a lucra în echipă;
 • să ofere un set de discipline care să furnizeze studenţilor cunoştinţele necesare luării unor decizii economice optime ţinând cont de ansamblul de reglementări în mediul economic;
 • să îmbunătăţească capacitatea absolvenţilor de asistare a instituţiilor locale, regionale şi naţionale în vederea identificării celor mai bune soluţii de compromis între dezvoltarea economică regională şi dezvoltarea firmelor;
 • să dezvolte proiecte, să fie implicaţi în studiu; de asemenea se doreşte încurajarea studenţilor în a se implica în proiecte de cercetare destinate studenţilor care să le ofere oportunitatea dezvoltării unei cariere în firme multinaţionale;
 • să realizeze o pregătire care să dea posibilitatea absolvenţilor să dezvolte, în continuare, studii masterale în domeniu.
FIȘE DISCIPLINE 
PLANURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERȚULUI, TURISMULUI ȘI SERVICILOR

Plan învăţământ specializare Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 2023-2026

Plan învăţământ specializare Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 2022-2025

Plan învăţământ specializare Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 2021-2024

Plan învăţământ specializare Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 2020-2023

Plan învăţământ specializare Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 2019-2020

Plan învăţământ specializare Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 2017-2020

Plan învăţământ specializare Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor 2016-2019

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis