FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

MASTERAT

PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI PSIHOTERAPII

DURATA

2 ANI

NR. CREDITE

120

LOCAȚIE
Arad

LIMBA DE PREDARE:

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

PSIHOLOGIE

PSIHOLOGIE CLINICĂ ŞI PSIHOTERAPII

Misiunea masteratului Psihologie  clinică şi psihoterapii – este de a urmări şi de a  realiza excelenţa în cercetarea psihologică, în educaţia profesională, în formarea continuă şi în formarea absolvenţilor, în serviciile psihologice publice şi private de evaluare şi diagnoză, intervenţie psihoterapeutică, investigaţie ştiinţifică şi educaţie.  Scopurile masteratului vizează: formarea de specialişti în domeniul psihologiei clinice şi al psihoterapiei, competitivi pe piaţa naţională şi internaţională a muncii; formarea absolvenţilor după modelul cercetător-practician şi realizarea unui permanent transfer de cunoştinţe de specialitate spre comunitate şi mediul profesional. Principalul obiectiv îl reprezintă, formarea specialiştilor în domeniul psihologiei clinice (în sens general) capabili să-şi desfăşoare activitatea în unităţi medicale (ex. spitale, policlinici, cabinete medicale), cabinete private, societăţi profesionale, centre, fundaţii şi asociaţii, în fiecare context (educaţional/ şcolar, organizaţional/ corporatist/ industrial, judiciar/ juridic, securitate şi apărare naţională etc.) în care este implicată expertiza în sănătate şi boală, în unităţi de cercetare orientată asupra factorilor şi mecanismelor psihologice ale sănătăţii şi bolii şi asupra programelor, strategiilor, metodelor şi tehnicilor de intervenţie psihoterapeutică, în cadrul sistemului de învăţământ pentru  instruirea viitorilor specialişti sau pentru autodezvoltare şi formare continuă.

COMPETENȚE

Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului specific domeniului de studii în scopul comunicării adecvate: stăpânirea limbajului psihologiei clinice şi al  abordărilor psihoterapeutice menit să-i permită comunicarea în scris, verbal, prin internet etc., în limba română, precum şi în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională specifică mediului  psihologiei în general, al psihologiei clinice în special.

Capacitatea de a explica şi interpreta procese, fenomene, stări, teorii/idei şi tendinţe circumscrise domeniului de studii:

 1. participarea la proiectarea unor programe specifice domeniului;
 2. participarea la elaborarea şi coordonarea unor proiecte în domeniu.

Aplicarea şi transferul abilităţilor conceptual-tehnice şi rezolvarea de probleme în domeniul de studii: aplicarea şi transferul abilităţilor de tip conceptual-tehnic specializate şi rezolvarea de probleme în contexte noi trans, multi  şi  interdisciplinare.

Reflecţia critică şi capacitatea de evaluare a situaţiilor concrete sub forma judecăţilor de valoare: utilizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi diagnoză, consiliere şi intervenţie psihoterapeutică.

Orar consultații, programul de studii universitare de masterat Psihologie clinică și psihoterapii

FUNCŢII (OCUPAŢII) POSIBILE

 • Psiholog practicant autonom în psihologie clinică.
 • Psiholog practicant sub supervizare în consiliere psihologică.
 • Psiholog practicant sub supervizare în psihoterapie.
 • Cadru didactic.
 • Cercetător ştiinţific.

STRUCTURA PROGRAMULUI DE STUDIU

Anul 1
 • Tendinţe actuale în psihologia clinică (1 sem)
 • Metode avansate de cercetare în psihologia clinică şi a sănătăţii (1 sem)
 • Proiect aplicativ / stagiu clinic / practică clinică (1 sem)
 • Tulburări de personalitate (1 sem)
 • Consiliere psihologică (1 sem)
 • Substratul neurofiziologic al tulburărilor psihice (1 sem)
 • Psihoeducaţia persoanelor cu dizabilităţi (1 sem)
 • Terapii psihodinamice şi umaniste (1 sem)
 • Metode avansate de evaluare a copilului şi adolescentului (1 sem)
 • Proiect aplicativ / stagiu clinic / practică clinică (1 sem)
 • Tendinţe actuale în psihiatrie (1 sem)
 • Cercetare şi intervenţie în psihologia comunităţii (1 sem)
 • Consiliere genetică (1 sem)
Anul 2
 • Terapii cognitiv – comportamentale(1 sem)
 • Metode avansate de evaluare a adultului (1 sem)
 • Proiect aplicativ / stagiu clinic / practică clinică (1 sem)
 • Psihoterapie integrativă (1 sem)
 • Psihoterapii de scurtă durată (1 sem)
 • Consiliere pentru autocunoaştere şi dezvoltare personală (1 sem)
 • Modele ale psihoterapiei de grup (1 sem)
 • Psihologia sănătăţii – modele de intervenţie (1 sem)
 • Intervenţii în situaţie de criză (1 sem)
 • Proiect aplicativ / stagiu clinic / practică clinică (1 sem)
 • Psihologie clinică judiciară (1 sem)
 • Psihoterapia copilului şi adolescentului (1 sem)
 • Analiză tranzacţională (1 sem)
 • Hipnoză clinică (1 sem)

FISE DISCIPLINE

PLANURI DE INVATAMANT

Plan învăţământ specializarea Psihologie clinică şi psihoterapii 2023-2025

Plan învăţământ specializarea Psihologie clinică şi psihoterapii 2022-2024

Plan învăţământ specializarea Psihologie clinică şi psihoterapii 2020-2022

Plan învăţământ specializarea Psihologie clinică şi psihoterapii 2021-2023

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis