FACULTATEA DE

MEDICINĂ DENTARĂ

Facultatea de Medicină Dentară U.V.V.G. Arad îşi asumă misiunea unui învăţământ modern, formativ prin interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea domeniilor de studiu fundamentale cu cele aplicative, care contribuie la acumularea cunoştinţelor teoretice şi practice precum şi la dezvoltarea competenţelor orizontale şi transversale, pentru a fi capabili să se integreze cu succes pe piaţa naţională şi internaţională a muncii.

Structura curriculară şi procesul didactic îmbină caracterul informativ al învăţământului medical dentar cu cel formativ, permite implicarea studenţilor în luarea deciziilor şi adoptarea strategiilor educaţionale şi a sistemelor de evaluare curriculară, dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă.

Misiunea şi obiectivele programului de studiu Medicină Dentarăsunt conforme cu reglementărilesectoriale specific învăţământului medical conformDirectivei Europene, recunoaşterea internaţională adiplomelor şi calificărilor şi sunt dictate de racordareala Spaţiul European al Învăţământului Superior, precumşi la Spaţiul European al Cercetării Ştiinţifice.Prin compatibilizarea procesului de învăţământ medicalnaţional şi internaţional, conform standardelor specificMedicinii Dentare, am creat posibilităţi de mobilitate astudenţilor prin sistemul ECTS.

Prin reevaluarea curriculeiau fost alocate un număr mai mare de ore activităţilor practice de specialitate cum ar fi: protetică dentară, reabilitarea orală, chirurgia orală, odontoterapia, endodonţia, ş.a.m.d., astfel încât absolvenţii sunt capabili să se integreze cu succes în profilul specializării. Au fost introduse discipline noi: Medicină dentară preventivă şi comunitară, Medicină de Urgenţă, Urgenţe prespitaliceşti, Terapia durerii, ca discipline opţionale, pentru a permite absolventului să aleagă un traseu
educaţional propriu.

A fost modernizată prin resurse proprii infrastructura de predare/cercetare, prin modernizarea bazei tehnicomateriale, crearea de noi laboratoare, în concordanţă cu standardele europene și standardele ARACIS.

CADRE DIDACTICE

Facultatea De Medicină Dentară
Departamentul De Medicină Dentară

PRESEDINTE SENAT
Conf. Univ. Dr. FREIMAN PAUL

DECAN
Șef lucr. Dr. LILE IOANA

DIRECTOR DEPARTAMENT
Șef lucr. Dr. HOSSZU TIBERIU

Prof. Univ. Dr.
ONISEI DOINA

Conf. Univ. Dr.
MIHALI SORIN

Conf. Univ. Dr.
COVRIG VALERIA

Șef lucr. Dr.
MANCAS CALIN

Șef lucr. Dr.
SZEKERES CATALENA

Șef lucr. Dr.
VASCA VIRGIL

Șef lucr. Dr.
PASCA CIPRIAN

Șef lucr. Dr.
BERARI ADELINA

Șef lucr. Dr.
GAVRILA ARDELEAN LIVIU

Șef lucr. Dr.
OLARIU IUSTIN

Șef lucr. Dr.
VASCĂ ELISABETA

Șef lucr. Dr.
MARIAN DIANA

Asist. Univ. Dr.
ELISEI GABRIELA

Asist. Univ. Dr.
ELISEI RADU

Asist. Univ. Drd.
AVRAM GABRIELA

Asist. Univ. Drd.
ADOMNICAI MIHAELA

Asist. Univ. Drd.
HOGEA CAROLINA

Asist. Univ. Drd.
CORLAN IONUT

Asist. Univ. Drd.
STANA OTILIA

Asist. Univ. Dr.
LUPULESCU TEODORA

Asist. Univ. Drd.
TUTURICI LIVIU

Asist. Univ. Drd.
MANEA HORATIU

Asist. Univ. Drd.
SITARU PATRICIA

Asist. Univ. Drd.
ILYES IOANA

Asist. Univ. Drd.
JANTEA ADRIAN

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis