FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

CONDUCEREA FACULTATII DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

DECAN
Conf. univ. dr.

SPERANŢA MILANCOVICI

PRODECAN
Lect.univ.dr.

OANA-LIDIA MATEI

DIRECTOR DEPARTAMENT DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI UMANISTE
Conf. univ. dr

MARIA SINACI

DIRECTOR DEPARTAMENT PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
Conf.univ.dr.

VASILE-IOAN POP

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis