D.P.P.D.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Misiunea DPPD

Profesiunea de cadru didactic este deosebit de nobilă si complexa prin misiunea pe care o are de îndeplinit: instruirea, educarea şi formarea de personalităţi autonome, integrabile social, capabile dezînvăţare ermanentă, cu capacităţi de gândire critică şi creativă, şi nu în ultimul rând, cu un profil civico-moral autentic. Pentru a veni in întâmpinarea acestor cerinţe, Universitatea de Vest „Vasile Goldis”din Arad a decis înfiinţarea D.P.P.D.-ului. În acest sens, scopul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic îl reprezintă formarea iniţială şi continuă a persoanelor interesate în cariera didactică.

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis