D.P.P.D.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Programul de formare psihopedagogică

Nivelul I

Programul de formare psihopedagogică

Nivelul I

La PPFP, Nivel I se pot înscrie studenţii înmatriculaţi în anul I (Licenţă), la facultăţi ale Universităţi de Vest „Vasile Goldiş” din Arad sau alte universităţi cu care UVVG are convenţie de colaborare în domeniu;

Universităţi Nivel I si Nivel II

  • fişa de înscriere a candidatului;
  • copie certificat de naştere;
  • copie carte de identitate;
  • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);

adeverinţa de student, cu media obţinută la examenul de admitere, la facultate (pentru Nivelul I);

–      certificat şi foaie matricolă sau adeverinţă de absolvire a nivelului I PPFP (numai pentru cei care se înscriu la Nivelul II);

copie legalizată după diploma de licenţă sau adeverinţă că a promovat examenul de licenţă pentru toţi absolvenţii studiilor de masterale (numai pentru cei care se înscriu la Nivelul II);

–      copie legalizată după suplimentul la diplomă pentru toţi absolvenţii studiilor masterale (numai pentru cei care se înscriu la Nivelul II);

adeverinţă nota obţinută la examenul final a studiilor programului de formare psihopedagogică Nivelul I (numai pentru cei care se înscriu la Nivel II).

Studenţi la PPFP – Nivel I, Nivel II

–      fişa de înscriere a candidatului; copie certificat de naştere; copie carte de identitate;

copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);

–      adeverinţă medicală;

adeverinţa de student, cu media obţinută la examenul de admitere, la facultate (pentru Nivelul I);

  • certificat şi foaia matricolă sau adeverinţă de absolvire a nivelului I a PPFP (numai pentru cei care se înscriu la Nivelul II).;
  • copie legalizată după diploma de licenţă sau adeverinţă că a promovat examenul de licenţă pentru toţi absolvenţii studiilor de licenţă (numai pentru cei care se înscriu la Nivelul II);

copie legalizată după suplimentul la diplomă pentru toţi absolvenţii studiilor de licenţă (numai pentru cei care se înscriu la Nivelul II);

adeverinţă nota obţinută la examenul final a studiilor programului de formare psihopedagogică Nivelul I (numai pentru cei care se înscriu la Nivel II).

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis