FACULTATEA DE

FARMACIE

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ ÎN LB. ROMÂNĂ

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

SĂNĂTATE

PREZENTARE

Specializare la nivel de licenţă, formă de învaţamânt la zi, cu durata 3 ani (6 semestre), 180 credite ECTS. Această specializare formează specialişti licenţiaţi într-un domeniu deficitar capabili să se integreze cu succes pe piaţa muncii, în ţară sau în spaţiul european, cu un rol esenţial în cei care vor obtine licenta ca nutriţionişti, vor avea oportunitatea de a profesa în domenii variate de activitate: spitale, centre medicale, centre de sănătate, cluburi sportive, alimentatie publică, asigurarea calităţii alimentului ş.a. Studentul posedă la absolvire cunoştinţe teoretice şi practice necesare exercitării internaţionale a profesiunii de Nutritionist si Dietetician, respectiv Dietetician.

CURRICULA

Planul de învăţământ a fost aprobat de Comisia Curiculară a Facultăţii şi de Senatul U.V.V.G. Arad. In cadrul programului de studiu Nutriţie şi dietetică, numarul total al disciplinelor obligatorii cuprinse in planul de invatamant este 46, la care se mai adauga încă 3 opţionale care devin obligatorii dintr-un număr de 8.

Ponderea disciplinelor de studiu: obligatorii fundamentale 924 – 32,40%, obligatorii de specialitate 1624 – 56,31%, obligatorii complementare – 296 – 10,26%. Din totalul de 2884 ore, 42 sunt la discipline opţionate (1,46%), iar restul la discipline obligatorii. 80% din formele de verificare sunt examene (44), iar 20% sunt colocvii (11).

DISCIPLINELE CUPRINSE ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUNT:

Aditivi alimentari (1 semestru)
Alimentatie functionala si protectiva (1 semestru)
Anatomie si embriologie (1 semestru)
Bazele nutritiei, patologie metabolica si nutritionala (1 semestru)
Biochimie (2 semestre)
Bioetica si deontologie medicala (1 semestru)
Biologie celulara si moleculara (1 semestru)
Boli infectioase si profilaxie (1 semestru)
Chimie generala (2 semestre)
Chimie organica si alimentara (1 semestru)
Consiliere nutritionala (1 semestru)
Documentatie lucrare de licenta (1 semestru)
Ed. Fizica (1 semestru)
Endocrinologie (1 semestru)
Farmacologie specifica (1 semestru)
Fiziologie si fiziopatologie (1 semestru)
Genetica fundamendala, nutrigenetica si nutrigenomica (1 semestru)
Histologie (1 semestru)
Igiena alimentatiei (1 semestru)
Igiena mediului si masuri de profilaxie (1 semestru)
Imunologie generala si alergologie (1 semestru)
Informatica si biostatistica (1 semestru)
Istoria si cultura alimentatiei (1 semestru)
Limba moderna (1 semestru)
Metode fizico chimie de procesare a resurselor naturale (1 semestru)

Metodologia cercetarii stiintiffice (1 semestru)
Microbiologie (1 semestru)
Neurobiologie (1 semestru)
Nursing (1 semestru)
Nutritie si biologie ortomoleculara (1 semestru)
Nutritie si dietetica specifica (1 semestru)
Nutritie si preventie alimentara (1 semestru)
Nutritie, dietetica si sanatate comunitara (1 semestru)
Patologie medicala (1 semestru)
Plante medicinale – Fitoterapie (1 semestru)
Practica de specialitate (4x7x5)
Primul ajutor in caz de urgenta (1 semestru)
Principii de administratie (1 semestru)
Principii de legislatie sanitara (1 semestru)
Principiii de marketing in nutritive (1 semestru)
Psihiatrie – tulburari alimentare si elemente de psihiatrie specifica (1 semestru)
Psihologie medicala si generala (1 semestru)
Siguranta alimentatiei (1 semestru)
Stagii practice de specialitate (2 semestru)
Suplimente alimentare (1 semestru)
Tehnici EFS (1 semestru)
Tehnici fizice de remodelare corporala (1 semestru)
Tehnologie alimentara (1 semestru)
Terminologie medicala (1 semestru)

COMPETENȚE

Competenţe profesionale:

  • Proiectarea şi aprofundarea noţiunilor fundamentale în domeniul medical cât şi fizico-chimic
  • Identificarea şi analiza aspectelor nutriţionale pe grupe de vârstă
  • Recunoasterea dezechilibrelor nutriţionale şi stabilirea adecvată a dietelor pe grupe de boli
  • Definirea principiilor de farmacoterapie şi a celor specifice alimentului
  • Consiliere nutriţională in diferite boli
  • Gestionarea sistemelor de informaţii bazate pe indicatori nutriţionali, aplicând adecvat legislaţia sanitară în domeniu

Competenţe transversale;

  • CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente
  • CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul
  • CT3 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba romana cat si intr-o limba de circulaţie internationala
SEE PDF

Plan învăţământ specializarea Nutriţie şi Dietetică 2017-2020

SEE PDF

Plan învățământ specializarea Nutriție și Dietetică 2019-2020

SEE PDF

Plan învățământ specializarea Nutriție și Dietetică 2020-2021

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis