FACULTATEA DE

FARMACIE

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

SĂNĂTATE

PREZENTARE

Specializare la nivel de licenţă, formă de învaţamânt la zi, cu durata 3 ani (6 semestre), 180 credite ECTS. Această specializare formează specialişti licenţiaţi într-un domeniu deficitar capabili să se integreze cu succes pe piaţa muncii, în ţară sau în spaţiul european, cu un rol esenţial în cei care vor obtine licenta ca nutriţionişti, vor avea oportunitatea de a profesa în domenii variate de activitate: spitale, centre medicale, centre de sănătate, cluburi sportive, alimentatie publică, asigurarea calităţii alimentului ş.a. Studentul posedă la absolvire cunoştinţe teoretice şi practice necesare exercitării internaţionale a profesiunii de Nutritionist si Dietetician, respectiv Dietetician.

CURRICULA

Planul de învăţământ a fost aprobat de Comisia Curiculară a Facultăţii şi de Senatul U.V.V.G. Arad. In cadrul programului de studiu Nutriţie şi dietetică, numarul total al disciplinelor obligatorii cuprinse in planul de invatamant este 46, la care se mai adauga încă 3 opţionale care devin obligatorii dintr-un număr de 8.

Ponderea disciplinelor de studiu: obligatorii fundamentale 924 – 32,40%, obligatorii de specialitate 1624 – 56,31%, obligatorii complementare – 296 – 10,26%. Din totalul de 2884 ore, 42 sunt la discipline opţionate (1,46%), iar restul la discipline obligatorii. 80% din formele de verificare sunt examene (44), iar 20% sunt colocvii (11).

DISCIPLINELE CUPRINSE ÎN PLANUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Programul de studii pentru specializarea Nutriție și Dietetică

COMPETENȚE

Competenţe profesionale:

  • Proiectarea şi aprofundarea noţiunilor fundamentale în domeniul medical cât şi fizico-chimic
  • Identificarea şi analiza aspectelor nutriţionale pe grupe de vârstă
  • Recunoasterea dezechilibrelor nutriţionale şi stabilirea adecvată a dietelor pe grupe de boli
  • Definirea principiilor de farmacoterapie şi a celor specifice alimentului
  • Consiliere nutriţională in diferite boli
  • Gestionarea sistemelor de informaţii bazate pe indicatori nutriţionali, aplicând adecvat legislaţia sanitară în domeniu

Competenţe transversale;

  • CT1 Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, condiţiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente şi riscurilor aferente
  • CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei şi în relaţie cu pacientul
  • CT3 Utilizarea eficientă a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba romana cat si intr-o limba de circulaţie internationala
CADRELE DIDACTICE ALE FACULTĂȚII DE FARMACIE, SPECIALIZAREA NUTRIȚIE ȘI DIETETICĂ
Nr.crt. Numele și prenumele Postul didactic
1. Olah Neli Profesor universitar
2. Toma Claudia Profesor universitar
3. Munteanu Melania Profesor universitar
4. Olariu Teodora Profesor universitar
5. Morariu Stelian Conferențiar universitar
6. Popescu Cristina Conferențiar universitar
7. Andrițoiu Călin Conferențiar universitar
8. Albu Paul Conferențiar universitar
9. Prișcă Mirandolina Conferențiar universitar
10. Dărăban Adriana Șef Lucrări
11. Hepcal-Cuc Ioana Șef Lucrări
12. Rusu Andreea Șef Lucrări
13. Răducan Daniel Șef Lucrări
14. Pascariu Cosmin Șef Lucrări
15. Trifunschi Svetlana Șef Lucrări
16. Ciopănoiu Ioana Șef Lucrări
17. Piroș Ligia Șef Lucrări
18. Cîrnatu Daniela Șef Lucrări
19. Firu Cristina Șef Lucrări
20. Radu Adriana Șef Lucrări
21. Burdan Dorina Șef Lucrări
22. Zurbău Nicoleta Șef Lucrări
23. Hațegan Ovidiu Șef Lucrări
24. Orodan Maria Șef Lucrări
25. Grec Marcel Șef Lucrări
26. Megieșan Adrian Șef Lucrări
27. Goldiș Dan Șef Lucrări
28. Mihu Alin Șef Lucrări
29. Grapini Alina Lector universitar
30. Bondar Emil Lector universitar
31. Ciobanu Monica Lector universitar
32. Bugi Meda-Ada Asistent universitar drd.
33. Neamțu Adriana Asistent universitar dr.
34. Mihăilescu Narcisa Asistent universitar drd.
35. Marc Cătălin Asistent universitar drd.
36. Almășan Robert Asistent universitar drd.
ORAR
FiȘE DISCIPLINE:
PLANURI DE INVATAMANT:

Plan învățământ specializarea Nutriție și Dietetică 2023-2026

Plan învățământ specializarea Nutriție și Dietetică 2022-2025

Plan învățământ specializarea Nutriție și Dietetică 2021-2022

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis