FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
ARAD

LIMBA DE PREDARE

ROMÂNĂ

DOMENIUL DE STUDII

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

Programul de studiu are misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul.

Educaţiei fizice şi sportive, cu cunoştinţe ştiinţifice, abilităţi şi deprinderi la nivelul performanţelor europene şi internaţionale şi în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa calificărilor. De aceea, acţiunile noastre vizează permanent încurajarea parteneriatului activ între facultate şi mediile profesionale în interesul comunităţii locale, creşterea calităţii programelor educaţionale oferite şi dezvoltarea relaţiilor internaţionale. Misiunea preponderentă este  didactico-profesională, instructiv-formativă, sportivă dar în acelaşi timp şi de cercetare ştiinţifică.

Programul îşi propune să formeze resursa umane înalt calificată în domeniul educaţiei fizice şi sportului, absolvenţii având opţiuni multiple de muncă ca:

 • profesori de educaţie fizică,
 • organizator, animator al activităţilor turistice şi sportul pentru toţi
 • profesori specialişti în domeniul sportiv în şcolile speciale,
 • ghid montan
 • salvamar

De asemenea, ne propunem să facilităm însuşirea de metode, deprinderi şi capacităţi care să le permită membrilor comunităţii universitare o autoinstruire continuă, să-şi dezvolte şi să-şi diversifice continuu preocupările consacrate compatibilizării procesului de învăţământ specific educaţiei fizice şi sportului  cu cel din ţările avansate.

Planul de învăţământ al specilializării Educaţie Fizică şi Sportivă a fost elaborat în conformitate cu standardele şi normativele ARACIS, prevăzute pentru domeniul Educaţie fizică şi sport. Materiile de studiu prevăzute în planul de învăţământ al specializări se încadrează în categoria disciplinelor fundamentale, de specialitate şi complementare, precum şi în categoria disciplinelor obligatorii (impuse), opţionale (la libera opţiune a studenţilor) şi facultative,  în conformitate cu domeniile de competenţă ale cadrelor didactice care predau la specializarea Educaţie Fizică şi Sportivă.

Orarul consultatiilor, programul de studii Educație fizica și sportivă

COMPETENȚE

 1. Cunoaşterea componentelor procesului instructiv-educativ în educaţie fizică.
 2. Dobândirea de cunostinţe practico- metodice de specialitate şi a capacităţii de a le aplica în practică.
 3. Capacitatea de a aduce modificări conţinuturilor în raport cu noutăţile apărute în diferitele discipline/ramuri/probe sportive şi în domeniile de graniţă.
 4. Capacitatea de a comunica uşor cu elevii, de a-i stimula pentru activitatea de educaţie fizică.
 5. Capacitatea de a pregăti elevii pentru a fi apţi să practice independent exerciţiul fizic, de a se autorganiza şi autoconduce.
 6. Capacitatea de a organiza elevii în raport cu sarcinile instruirii şi de a stabilii responsabilităţi în cadrul grupului.
 7. Capacitatea de a organiza, coordona, îndruma şi de a lua decizii în funcţie de situaţiile existente.

COMPETENȚE DE SPECIALITATE

(Lista disciplinelor/durata 1 sau 2 semestre)

 1. Capacitatea de a proiecta şi a realiza optim activitatea instructiv-educativă conform programelor şcolare în vigoare (programele pentru clasele I-IX )
 2. Capacitatea de a proiecta si conduce pregatirea echipelor sportive scolare.
 3. Capacitatea de a evalua obiectiv, pe baza unor criterii de evaluare bine stabilite.
 4. Capacitatea de a organiza tabere şcolare (munte, mare).
 5. Capacitatea de a organiza excursii şcolare (ghid montan).
 6. Capacitatea de a organiza serbări şcolare.
 7. Capacitatea de a organiza competiţii sportive şcolare.
 8. Capacitatea de a preveni si salva de la înec (salvamar).
FISE DISCIPLINE 
PLANURI DE INVATAMANT

Plan învăţământ specializarea Educaţie fizică şi sportivă 2023-2026

Plan învăţământ specializarea Educaţie fizică şi sportivă 2022-2025

Plan învăţământ specializarea Educaţie fizică şi sportivă 2021-2024

Plan învăţământ specializarea Educaţie fizică şi sportivă 2020-2023

Plan învăţământ specializarea Educaţie fizică şi sportivă 2019-2022

Plan învăţământ specializarea Educatie fizica si sport 2018-2021

Plan învăţământ specializarea Educaţie fizică şi sportivă 2017-2020

Plan învăţământ specializarea Educaţie fizică şi sportivă 2016-2019

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis