FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

Centrul de Studii Germanice “Friedrich Schiller”

 Centrul de Studii Germanice „Friedrich Schiller“ a fost înfiinţat în anul 2006, în urma încheierii Acordului de Colaborare dintre  Universitatea din Wiesbaden şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad,  înfiinţarea acestuia fiind o necesitate pentru studiul limbii germane la nivel academic în acest areal cu o tradiţie filogermană consolidată. Acordul de colaborare dintre cele două universităţi a fost semnat în noiembrie 2005 de către prof. univ. dr. Aurel Ardelean, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” şi  prof. univ. dr. Clemens Klockner, preşedintele Universităţii din Wiesbaden, iar drept urmare, am primit misiunea de a întreprinde tot ceea ce era necesar pentru realizarea acestui proiect. Inaugurarea Centrul German „Friedrich Schiller“ a avut loc în luna mai 2006, cu prilejul „Zilelor Academice Arădene”.

Este remarcabil aportul generos şi competent al partenerului german, precum şi disponibilitatea şi receptivitatea Rectoratului Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”. Într-un timp relativ scurt, s-a înfiinţat un locaş de cultură germană dotat la standarde europene. Colaborarea cu partenerul german s-a concretizat în mai multe finanţări, care ne-au permis dotarea cu aparatură multimedia şi cu o bibliografie diversificată şi complexă, cele mai noi apariţii editoriale pentru învăţarea limbii germane, cursuri interactive, DVD-uri pentru cursurile de Cultură şi Civilizaţie Germană, colecţia Brockhaus şi dicţionare în format electronic, etc.  Astfel, acest centru vine în întâmpinarea cerinţelor studenţilor şi a celor interesaţi de studiul limbii şi civilizaţiei germane.

AVEM O BUNĂ COLABORARE CU ALTE CENTRE SIMILARE DIN ŢARĂ ŞI DIN STRĂINĂTATE:

Institutul Goethe dim Timiţoara şi Bucueşti, Centrul German Schiller din Bucureşti, Centrul de Limbi Moderne al Universităţii din Wiesbaden, al Universităţii „Matej Bel” din Slovacia, al Universităţii „Tomasse Batti” din Zlin, Cehia, al Universităţii „Tessedek Samuel” din Bekescsaba, Ungaria s.a. Această colaborare se concretizează în culturale şi  activităţi didactice comune (cursuri de limbă germană), schimburi de profesori şi studenţi.

 

ÎN CADRUL CENTRULUI GERMAN “FRIEDRICH SCHILLER” SE DESFĂŞOARĂ CU PRECĂDERE URMĂTOARELE ACTIVITĂŢI:

 • cursuri de limbă germană pentru orice nivel şi orice specializare, predate cu ajutorul tehnicii multimedia de către profesori cu multiple specializări în Germania şi de câtre profesori invitaţi din Germania;
 • simpozioane, prelegeri şi cursuri despre cultura şi civilizaţia germană;
 • prezentări şi vizionări de filme germane primite de la lectoratul DAAD din Timişoara;
 • seri literare cu profesori de la Liceul German „Adam Müller Guttenbrunn” din Arad, de la Liceul „Nikolaus Lenau” din Timişoara, precum şi invitaţi din Germania: prof. univ. dr. Mareike Schellenberg, lect. univ. dr. Tanja Becker, poeta şi prozatoarea Ingeborg Boeringer – Bruns
 • acţiuni comune cu Centrul Cultural German „Goethe” din Timişoara şi cu Centrul Cultural „Schiller” din Bucureşti: seri de literatură şi muzică, vizionare de filme, expoziţii, cursuri, concursuri, seri interactive ale cântecului popular german etc.;
 • organizarea zilelor metodice ale cadrelor didactice de limbă germană;
 • schimburi culturale şi mobilităţi de studenţi cu universităţile partenere: studenţi plecaţi la Universităţile din Wiesbaden, München, Heidelberg, Rottenburg, Tübingen (Germania), Zlin (Cehia), Banska Bystrica (Slovacia), Bekescaba (Ungaria), Viena (Austria).
 • îndrumarea şi asigurarea bibliografiei pentru întocmirea lucrărilor de Licenţă;
 • edificarea personalităţilor marcante ale culturii germane: Fr. Schiller, J. W. Goethe, S. Bach, L. Beethoven, L. Erhard, R. Koch, I. Kant, Herta Müller, s.a.
 • evidenţierea  obiceiurilor de Crăciun şi de Paşte şi a altor tradiţii la germani.
 • elaborarea de studii şi cercetări de traductologie şi lingvistică germană, concretizate în articole, publicate în reviste din ţară şi străinătate;
 • obţinerea atestatului de limbă germană DAF (Deutsch als Fremdsprache) în colaborare cu Centrul de Limbă Germană „Goethe” din Timişoara;

O preocupare importantă  a Centrului este pregătirea studenţilor pentru a obţine burse de studiu în Germania şi în alte ţări. Astfel, studenţii sunt consiliaţi periodic şi pregătiţi pentru a obţine atestatul de limbă germană şi îndrumaţi în vederea întocmirii dosarelor pentru obţinerea burselor DAAD. Ca urmare a acestor pregătiri un număr considerabil de studenţi au  beneficiat de aceste burse cu finanţare integrală din partea statului german şi au frecventat cursuri în Germania la Universităţile din Wiesbaden, München, Berlin, Bremen, Heidelberg, Rottenburg, Tübingen, Frankfurt am Main.

În contextul expansiunii economice globale şi a rolului important al limbii germane în Europa şi în lume, activitatea Centrului German „Friedrich Schiller”  din Arad, vine să completeze o cerinţă stringentă a pieţei prin pregătirea studenţilor ca viitori specialişti vorbitori de limba germană în toate domeniile.

Programe şi proiecte culturale

În cadrul Centrului German „Friedrich Schiller” au loc cercetări lingvistice, dialectale şi de traductologie, cercetări care fac parte din diferite proiecte naţionale şi internaţionale:

 • “Suntem împreună în Europa” – proiect internaţional de mass-media la care au lucrat studenţi ai Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative ai U.V.V.G. şi ai Universităţii din Wiesbaden, sub îndrumarea profesorilor V. Jireghie, R. Biriş şi prof. dr. J. Schmeller.
 • “Dificultăţi întâlnite în predarea limbii germane comerciale şi înlăturarea lor”-  proiect al Centrului German “Friedrich Schiller” în colaborare cu Catedra de Limbă Germană a Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii “Matej Bel” din Banska Bystrica, Slovacia, condus de conf. univ. dr. Rodica Biriş şi prof. univ. dr. Iveta Kontrikova.
 • “Problematica traducerii din limba germană în limba română/maghiară”- proiect al Centrului German “Friedrich Schiller”, în colaborare cu Catedra de Limbă Germană a Facultăţii de Ştiinţe Economice Tessedik Samuel Foiskola din Bekescsaba, Ungaria, condus de lect. univ. dr. Rodica Biriş şi conf. dr. Pappne Princzinger Valeria, PhD.
 • „Rolul comunicării în afaceri în limba germană în dezvoltarea comunităţilor locale cu etnici germani din ţări central – europene şi România” – proiect internaţional, derulat în patru ţări în perioada septembrie 2009 – august 2012,  în colaborare cu Universitatea Tessedik Sammuel, Bekescsaba, Ungaria, Universitatea „Matej Bel“ din Banska  Bystrica, Slovacia,  Universitatea “Thomase Bati” din Zlin, Cehia. Manager de proiect: conf. univ. dr. Rodica Teodora Biriş, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad.
 • „Virtual working teams and their role and appointement in the international business EU“ – proiect internaţional derulat în colaborare cu Universitatea „Matej Bel“ din Banska Bystrica, Slovacia şi Universitatea de Ştiinţe Economice din Hradec Králové, Slovacia. Manager de proiect: Mgr. Maria Pomffyova PhD, de la Universitatea „Matej Bel“ din Banska Bystrica, Slovacia. Coordonator de proiect pentru partea română: conf. univ. dr. Rodica Teodora Biriş, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad.
 • „The social impact and the changes in 1918 in the structure and character of the local comunities“ proiect derulat în colaborare cu Universitatea „Matej Bel“ din Banska  Bystrica, Slovacia. Manager de proiect: prof. Tomas Chorvat PhD, de la Universitatea „Matej Bel“ din Banska Bystrica, Slovacia. Coordonator de proiect pentru partea română: conf. univ. dr. Rodica Teodora Biriş, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad.
 • Proiectul Hu-Ro ‚Comunicare interculturală în spaţiul educaţional’
  • coordonatori: Şc. Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad, prof. Petruşca Tămăşan
  • parteneri Şc. din Hodmezovasarhely, Ungaria, prof. Arva Lasylo  şi Centrul de Studiie Germanice „Fr. Schiller”din cadrul Facultăţii de Stiinte Umaniste, Politice şi Sociale, Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad, conf. univ. dr. Rodica Teodora Biriş

– perioda de derulare: 1.sept.2012 – 31. august 2014

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis