FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

CONSILIUL FACULTATII DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ

DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE SOCIO-UMANE
Director: Conf.univ.dr. Maria Sinaci

DECAN
Conf.univ.dr.

Milancovici Speranța Sofia

Conf.univ.dr.

Maria Sinaci

Conf.univ.dr.

Bențe Cristian

Conf.univ.dr.

Bulboacă Sorin Ovidiu

Lect.univ.dr.

Matei Oana Lidia

Studentă

Vancu Diana Olimpia

Studentă

Negrău Alexandra

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis