D.P.P.D.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Misiunea DPPD

Potrivit prevederilor legale din România, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) este singura structură universitară abilitată să asigure formarea inițială și continuă a cadrelor didactice în vederea exercitării nobilei profesii de dascăl.

Misiunea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității de Vest ,,Vasile Goldiș” din Arad este de a asigura calitate și excelență în demersul educațional printr-un program managerial competent, în concordanță cu standardele naționale și cu cele europene, prin cadre didactice cu experiență didacticăși de cercetare științifică și o bază materială modernă, competitivă.

Obiectivele Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic se circumscriu:

  • dezvoltării continue a calității actului educațional, cuantificată în rezultatele în învățare ale cursanților și în cercetare ale membrilor DPPD;
  • profesionalizării viitoarelor cadre didactice și înzestrarea acestora cu competențe dindomeniul psihopedagogiei;
  • desfășurării în manieră optimă și cu rezultate pozitive a programelor :

Formare inițială

Nivel I Universitar – cu o durată de 6 semestre (3 ani de studiu) destinat studenților de la orice specializare din cadrul UVVG și filialelor din țară.

Pentru programele de licență cu durata de 3 ani de studiu, cursurile DPPD încep în anul I;

Pentru programele de licență cu durata de 4 ani de studiu, cursurile DPPD încep în anul II;

Pentru programele de licență cu durata de 5 ani de studiu cursurile DPPD încep în anul III;

Pentru programele de licență cu durata de 6 ani de studiu cursurile DPPD încep în anul IV;

Nivel I Postuniversitar– cu o durată de 2 semestre (1 an de studiu), destinat absolvenților de studii superioare cu diplomă de licență (specializările existente în cadrul UVVG și filialelor din țară).

Absolvirea Nivelului I conferă dreptul de a preda în învățământul preuniversitar, până la ciclul gimnazial.

Nivel II Universitar – cu o durată de 4 semestre(2 ani de studiu), destinat  studenților la master, cu diplomă de licență în specializarea masteratului și Certificat de absolvire al Nivelului I;

Nivel II Postuniversitar – cu o durată de2 semestre , care se adresează licențiaților cu diplomă de master și certificat de absolvire a Nivelului I, toate în specializarea inițială

Absolvirea Nivelului II conferă dreptul de a preda în învățământul preuniversitar, la ciclulliceal și în învățământul universitar.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic are ca obiectiv educațional consacrat și:

Formare continuă,a cadrelor didactice, prin organizarea, în colaborare cu inspectoratele școlare județene,  a examenelor de admitere și finalizare a gradelor didactice II și I în învățământul preuniversitar din România

Programe postuniversitare

Psihopedagogie specială şcolară,cu o durată de  480 ore (1 semestru) şi

Management şcolar, cu o durată de  480 ore (1 semestru)

„Faptul că Departamentul Pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității noastre  atrage studenţi şi profesori de la diferite facultăţi şi specialităţi, de vârste diferite şi care cunosc în profunzime problemele învăţământului, explică potenţialul pe care îl are această instituţie, de a întări legăturile dintre facultăţi, asigurând o coeziune sporită, amplificând legăturile cu alte instituţii de învăţământ din judeţ şi zona învecinată, transformând universitatea într-un veritabil centru de educaţie, de cultură”. (Prof. univ dr. Coralia Adina Cotoraci- Rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad)

DIRECTOR INTERIMAR DPPD
CONF. UNIV. DR. VASILE POP

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis