FACULTATEA DE

MEDICINĂ

NIVEL DE STUDII:

LICENȚĂ

BIOLOGIE

DURATA

3 ANI

NR. CREDITE

180

LOCAȚIE
Arad, Str. Liviu Rebreanu nr. 86

LIMBA DE PREDARE

ROMANĂ

DOMENIUL DE STUDII

BIOLOGIE

BIOLOGIE

În contextul dezvoltării ştiinţelor vieţii, biologia ca domeniu de studiu a căpătat o dimensiune de necontestat, investigaţiile realizate au atât aspect descriptiv cât și aplicativ.

Specializarea îşi propune să faciliteze însuşirea de metode, deprinderi şi capacităţi care să le permită absolvențiilor să devină specialişti în biologie și totodată să acopere necesarul de cadre pentru învăţământul preuniversitar şi universitar, laboratoarele de profil şi sectoarele de cercetare în biologia teoretică şi aplicativă.

Obiectivul general al programului de studii constă în formarea de resurse umane înalt calificate în domeniul biologiei prin cunoaşterea organismelor din punct de vedere structural-funcţional, al diversităţii lor, a relaţiilor dintre organism şi mediu, etc. 

Organizarea şi desfăşurarea acestui program de studii aduce universităţii și facultății noastre o creştere a imaginii şi prestigiului, asigură o concurenţă benefică între şcolile de profil româneşti, poate amplifica şi mai mult schimburile şi activităţile de cooperare cu celelalte universităţi din ţară şi din Europa, asigură o bază bună pentru parcurgerea de către cei care doresc, a celorlalte cicluri de studii universitare – masterat, doctorat și postdoctorat.

VEZI PDF

Planul de învățământ a programului de studiu 2019 – 2020

VEZI PDF

Planul de învățământ a programului de studiu 2020 – 2021

COMPETENȚE

Competenţe profesionale:

  • C1. Operarea cu noțiuni concepte, legități și principii specifice domeniului;
  • C2. Investigarea bazei moleculare și celulare de organizare și funcționare a materiei vii;
  • C3. Utilizarea de modele și algoritmi pentru cunoașterea lumii vii;
  • C4. Explorarea sistemelor biologice;
  • C5. Integrarea inter/transdisciplinară a cunoștințelor specifice domeniului;

Competenţe transversale

  • CT1. Realizarea responsabilă și eficientă a sarcinilor aferente profesiilor din domeniu cu respectarea principiilor de etică profesională.
  • CT2. Identificarea rolului dintr-o echipă și preluarea responsabilităților corespunzătoare profilului profesional și personal.
  • CT3. Dezvoltarea capacitatilor de reflecție critic-constructivă asupra propriului nivel de pregătire profesională în raport cu standardele profesiei.

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis