COMPARTIMENTUL

JURIDIC

Compartimentul Juridic

Compartimentul Juridic, ca structură organizatorică a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, prin personalul său, asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Universităţii în relaţiile sale cu alte persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat, precum şi în privinţa oricărui raport juridic în care Universitatea este parte, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi regulamentele şi actele administrative proprii ale Universităţii, în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană juridică sau fizică, română sau străină.

Relaţia profesională dintre consilierul juridic şi Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, confidenţialitate şi independenţa opiniilor profesionale.

În exercitarea atribuţiilor sale, consilierul juridic se supune numai Constituţiei României, legilor în vigoare, codului de deontologie profesională şi statutului profesiei de consilier juridic. În exercitarea atribuţiilor şi în legătură cu aceasta, consilierul juridic este independent profesional şi nu poate fi supus nici unei presiuni sau îngrădiri de orice tip, fiind protejat de lege împotriva acestora.

Dreptul la opinie profesională a consilierului juridic este garantat, prin respectarea legislaţiei în vigoare.

Regulament Compartiment juridic

Contact

Consilier juridic: Jurist Ghilea Marta Cornelia

Adresa: Arad, B-dul. Revoluţiei, nr.94-96, Cam.2
Tel/Fax: 0257-210884
Email: juridic@uvvg.ro

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis