FACULTATEA DE

ȘTIINȚE SOCIO- UMANE
ȘI EDUCAȚIE FIZICĂ
ȘI SPORT

DOCUMENTE PUBLICE

Raport privind inițierea, monitorizarea și revizuirea periodică a programelor de studii și a activităților desfășurate în anul universitar 2022 – 2023

PIPP Raport EVALUARE ANUALĂ a programului de studii și a activităților desfășurate în anul universitar 2021 – 2022

Strategia de cercetare

Strategia de cercetare 2020-2024

Program managerial decan

Program managerial Decan Speranța Milancovici 2020-2024

Planuri operationale

Plan operațional pentru asigurarea calității 2023-2024

Plan operațional pentru asigurarea calității 2022-2023

Evaluarea si asigurarea calitatii

Constituirea comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii CEAC-F si aprobare reprezentant facultate in DAC – an universitar 2023-2024

Rapoarte evaluare interna privind asigurarea calitatii

Raport evaluare interna privind asigurarea calitatii 2022-2023

Raport evaluare interna privind asigurarea calitatii 2021-2022

Rapoarte cu privire la gradul de satisfacție al studenților / masteranzilor

Raport privind gradul de satisfacție al studenților față de dezvoltarea profesională șI personală asigurată de facultatea de ştiinţe socio-umane șI educație fizică șI sport în anul universitar 2021 – 2022

Rapoarte evaluare cadre didactice de catre studenti

Raport evaluare cursuri de catre studenti pe semestrul I 2023-2024

Raport evaluare cursuri de catre studenti pe semestrul II 2022-2023

Raport evaluare cursuri de catre studenti pe semestrul I 2022-2023

Raport evaluare cursuri de catre studenti pe semestrul II 2021-2022

Alte rapoarte de evaluare cadre didactice

Sinteza raport calificative multicriteriala an universitar 2022-2023

Raport sef departament cadre didactice an universitar 2022-2023

Raport evaluare colegiala cadre didactice an universitar 2022-2023

Decani de an

Decani de an – an universitar 2023-2024

ORARE

PRIN NOI INSINE! – Vasile Goldis