organizare

ORGANIZAREA

Universității de Vest „Vasile Goldiş” din Arad

Prin cele şase facultăţi ale sale, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad oferă tinerilor deschişi spre formare intelectuală şi spre actul de creaţie o largă diversitate de programe de studii pentru nivelele de studii universitare de licență, masterat şi doctorat, facilitându-le formarea în carieră, împlinirea profesională şi recunoaşterea socială.

Dezvoltarea instituţională a Universităţii noastre este şi va rămâne una meritorie, racordată organic aşteptărilor mentorului său spiritual, Vasile Goldiş, membrilor fondatori ai comunităţii locale, distinsului corp academic, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi postdoctoranzilor noştri.

CONDUCERE

Detalii
conducere

SENAT

Detalii
Universitatea senat

ALEGERI

Detalii
ORGANIZAREA alegerilor

FACULTĂȚI

Detalii
vest-vasile-goldis-arad FACULTĂȚI

FILIALE

Detalii
Filiala Baia Mare

I.O.S.U.D

Detalii
I.O.S.U.D.

DEPARTAMENTE

Detalii
ORGANIZAREA Departamentelor

ADMINISTRAȚIE

Detalii
Administratie

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Detalii
Consiliu de administratie

SECRETARIAT GENERAL

Detalii
Secretariat