Admitere 2017 – 2018

Admitere 2017 UVVG

Centrul Permanent de Înscriere și Informații

Adresa: Bd. Revoluției nr 94-96, Arad
Telefon: 0257 280 373
E-mail: admitere@uvvg.ro

Pentru specializarile   Medicina, Medicina ( in limba engleza), Medicina ( in limba franceza), Balneofiziokinetoterapie, Medicina dentara, Tehnica dentara, Farmacie  si Nutritie si dietetica  inscrierile se vor desfasura prin platforma https://admitere.uvvg.ro

Inscrierea poate fi realizata de pe orice dispozitiv conectat la internet prin completarea formularului si atasarea actelor solicitate. Pentru a va veni in ajutor Universitatea va pune la dispozitie echipamente si suport tehnic in cadrul Centrului de Informare si Inscrieri.

Rezultatele examenului de admitere- sesiunea septembrie 2017

Liste candidati admitere septembrie 2017

Rezultate finale Admitere sesiunea iulie 2017

Rezultate Admitere sesiunea iulie 2017 domeniul SANATATE – listele candidatilor
declarati admisi in urma confirmarii locului

Rezultate Admitere sesiunea iulie 2017 domeniul SANATATE – liste provizorii cu candidatii
declarati admisi pana la confirmarea locului si dupa contestatii

Rezultate Admitere sesiunea iulie 2017 domeniul SANATATE – liste provizorii cu candidatii admisi inainte de contestatii si confirmarea locului

Rezultate Admitere sesiunea iulie 2017 înainte de contestaţii

Comisii Admitere 2017-2018

Oferta educationala a Universitatii de Vest “Vasile Goldis” din Arad pentru anul universitar 2017-2018

Studii de Licență

Facultatea de Ştiinţe Juridice

Domeniul Drept

 1. Specializarea Drept

Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie

Domeniul Marketing

 1. Specializarea Marketing
 2. Specializarea Marketing (la Satu Mare)
 3. Specializarea Marketing (la Baia Mare)
 4. Specializarea Marketing (la Zalău)
 5. Specializarea Marketing (la Marghita)

Domeniul Administrarea Afacerilor

 1. Specializarea Administrarea Afacerilor
 2. Specializarea Administrarea Afacerilor (în limba engleză)
 3. Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sebiş)

Domeniul Contabilitate

 1. Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune
 2. Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune (la Satu Mare)
 3. Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune (la Baia Mare)

Domeniul Management

 1. Specializarea Managementul dezvoltării rurale durabile (la Baia Mare)

Domeniul Informatică

 1. Specializarea Informatică

Domeniul Geografie

 1. Specializarea Geografia turismului (la Baia Mare)

Domeniul Silvicultură

 1. Specializarea Silvicultură

Domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

 1. Specializarea Inginerie și management în alimentația publică și agroturism (la Satu Mare)

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport

Domeniul Limbi moderne aplicate

 1. Specializarea Limbi moderne aplicate (engleză, franceză,germană)

Domeniul Limbă și literatură

 1. Specializarea Limba și literatura chineză – Limba și literatura engleză

Domeniul Istorie

 1. Specializarea Istorie

Domeniul Relaţii internaţionale şi studii europene

 1. Specializarea Relaţii internaţionale şi studii europene
 2. Specializarea Relații internaționale și studii europene (la Satu Mare)

Domeniul Științe ale comunicării

 1. Specializarea Comunicare şi relaţii publice

Domeniul Ştiinţe ale educaţiei

 1. Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 2. Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Satu Mare)
 3. Specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Baia Mare)

Domeniul Asistenţă socială

 1. Specializarea Asistenţă socială

Domeniul Psihologie

 1. Specializarea Psihologie

Domeniul Sociologie

 1. Specializarea Resurse umane

Domeniul Educație fizică și sport

 1. Specializarea Educație fizică și sport

Facultatea de Medicină

Domeniul Sănătate

 1. Specializarea Medicină
 2. Specializarea Medicină(în limba Franceză)
 3. Specializarea Medicină(în limba Engleză)
 4. Specializarea Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Domeniul Biologie

 1. Specializarea Biologie

Facultatea de Medicină Dentară

Domeniul Sănătate

 1. Specializarea Medicină Dentară
 2. Specializarea Tehnică Dentară

Facultatea de Farmacie

Domeniul Sănătate

 1. Specializarea Farmacie
 2. Specializarea Nutriție

Studii de Disertație

Facultatea de Ştiinţe Juridice

Domeniul Drept

 1. Specializarea Instituţii de drept civil şi procesual civil
 2. Specializarea Instituţii de drept penal şi procesual penal
 3. Specializarea Ocrotirea familiei şi asistenţă socială

Facultatea de Ştiinţe Economice, Informatică și Inginerie

Domeniul Informatică

 1. Specializarea Tehnologii de dezvoltare ale aplicaţiilor web

Domeniul Silvicultură

 1. Specializarea Management şi marketing forestier

Domeniul Marketing

 1. Specializarea Marketingul şi managementul firmei

Domeniul Administrarea afacerilor

 1. Specializarea Administrarea afacerilor în turism şi servicii

Domeniul Contabilitate

 1. Specializarea Audit şi expertiză contabilă

Facultatea de Științe Socio-Umane și Educație Fizică și Sport

Domeniul Ştiinţe administrative

 1. Specializarea Politici administrative europene

Domeniul Ştiinţe ale comunicării

 1. Specializarea Comunicare managerială şi resurse umane
 2. Specializarea Mass-media și comunicare publică

Domeniul Relații internaționale și studii europene

 1. Specializarea Evaluarea politicilor și programelor publice europene

Domeniul Psihologie

 1. Specializarea Psihologie clinică şi psihoterapii

Domeniul Științe ale educație

 1. Specializarea Management educaţional

Domeniul Filologie

 1. Specializarea Limbi moderne aplicate în afaceri
 2. Specializarea Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne

Domeniul Istorie

 1. Specializarea Istorie şi civilizaţie europeană

Domeniul Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

 1. Specializarea Kinetoprofilaxie şi recuperare fizică
 2. Specializarea Managementul organizaţiilor şi activităţilor de educaţie fizică şi sport

Facultatea de Medicină

Domeniul Biotehnologii

 1. Specializarea Biologie moleculară şi biotehnologii
 2. Specializarea Biologie şi biotehnologii moleculare cu aplicaţii farmacomedicale

Domeniul Biologie

 1. Specializarea Analize de laborator utilizate în domeniul biomedical

Domeniul Medicină

 1. Specializarea Medicină comunitară şi sănătatea familiei
 2. Specializarea Medicină socială şi management sanitar